[Lập trình Shell] Bài tập in file văn bản theo dòng chẵn với nội dung dòng là chữ hoa

1784

Chào các bạn, nhằm giúp các bạn áp dụng lập trình bash shell vào thực tế hoặc làm bài tập bash shell thi cử. Thì mình sẽ cung cấp những bài tập cơ bản và nâng cao giúp các bạn trao dồi kĩ năng lập trình bash shell.

Bài tập “in file văn bản theo dòng chẵn với nội dung dòng là chữ hoa”

Đề bài:

– Viết chương trình với tham số đầu vào là tên 1 file văn bản (ví dụ thơ tiếng anh), sau đó in file văn bản theo từng dòng chẵn và chuyển từng dòng đó nội dung thành chữ hoa.

Code mẫu:

– Ta sẽ đọc từng dòng của file thơ tiếng anh với cơ chế ‘while read line ; do … done < file‘ .
– Làm biến đếm count, dòng nào chia hết số 2 là dòng chẵn và in nội dung của dòng đó thành in hoa.

+ Tạo nội dung bài thơ mẫu

 
+ Code mẫu

 
Output:

 
Như vậy là ta đã hoàn thành 1 bài tập bash shell nữa rồi.

LEAVE A REPLY