[Python] Hướng dẫn cài đặt Python 2.7.13 trên CentOS/Ubuntu

1290

Vào thời điểm viết bài hướng dẫn này, thì phiên bản Python 2.7.13 là phiên bản 2.7.x mới nhất. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Python 2.7.13 trên hệ điều hành Ubuntu/Debian cũng như cài đặt trên CentOS/RHEL/Fedora.

Lưu ý:
– Có thể áp dụng các bước cài đặt đối với các version kế tiếp của Python 2.7.x .

Tham khảo:
[Python] Hướng dẫn cài đặt Python 3.5.2 trên Ubuntu/Debian và CentOS/RHEL
– [Python] Hướng dẫn cài đặt Python 3.6.0 trên CentOS/Ubuntu

Thao tác cài đặt Python 2.7.13 trên CentOS/Ubuntu

1. Cài đặt các gói ứng dụng cần thiết

– Chúng ta cài đặt các gói ứng dụng và thư viện cần thiết trước khi cài đặt Python.

+ Ubuntu/Debian/Linux-Mint

 
+ CentOS/RHEL/Fedora

2. Download gói package Python 2.7.13

– Download gói package mã nguồn Python 2.7.13 từ trang chủ chính thức của Python dành cho danh sách các gói phiên bản phần mềm trước giờ của Python.
– Download page: https://www.python.org/downloads/source/

 
– Giờ thì giải nén gói package Python 2.7.13 ra.

3. Tiến hành compile Python 2.7.13

– Sử dụng các câu lệnh sau để tiến hành compile.

 
Chú thích:
altinstall : option này được sử dụng để tránh việc ghi đè thay thế python mặc định của hệ thống đang chạy /usr/bin/python. Mà sẽ cài đặt thành 1 chương trình binary path riêng trên hệ thống.

4. Kiểm tra phiên bản Python

– Kiểm tra phiên bản python vừa mới cài đặt trên hệ thống.

5. Xoá cài đặt Python

– Trong trường hợp bạn có nhu cầu muốn xoá cài đặt Python 2.7.13 vừa mới cài đặt vào hệ thống thì hãy thực hiện các bước sau.

 
Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

LEAVE A REPLY