[Linux] Fix lỗi “There are unfinished transactions remaining” khi cài đặt chương trình bằng yum

102

Fix lỗi “There are unfinished transactions remaining” khi cài đặt chương trình bằng yum 

Một ngày nọ khi bạn đang cài đặt một chương trình nào đấy hoặc update phần mềm trên CentOS/RHEL bằng “yum” thì do sự cố hay lỡ tay mà bạn ngưng ngang tiến trình cài đặt “yum” đó. Sau đấy bạn tiến hành cài đặt phần mềm lại hoặc cài mới thì xuất hiện thông báo lỗi từ “yum” như sau :


Lỗi thông báo trên có thể không ảnh hưởng đến việc cài đặt của bạn sau đó nhưng nếu nó cứ xuất hiện vậy thì trông thật là…nhức con mắt đi ấy. Đơn giản là thông báo lỗi này đang muốn nói cho bạn biết rằng, có một hay nhiều phiên cài đặt của “yum” đã bị ngừng hoặc thất bại giữa lúc cài đặt, bạn nên xử lý chúng.

Và để giải quyết vấn đề trên ta sẽ tìm đến chương trình “yum-complete-transaction” .


Yum-complete-transaction là một chương trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các phiên hoạt động của yum bị ngừng hoặc không hoàn thành phiên hoạt động đấy trên hệ thống. Sau đó “yum-complete-transaction” sẽ cố gắng hoàn thành phiên hoạt động đó của yum. Bạn có thể chạy chương trình lệnh này để dọn dẹp các phiên cài đặt thất bại của “yum” bằng cách cố gắng cài đặt lại chúng.

Chương trình “yum-complete-transactions” được bao gồm trong gói phần mềm “yum-utils“. Nên để cài đặt chương trình này bạn cần cài đặt “yum-utils“.


Bây giờ sau khi bạn đã có chương trình này rồi, thì ta sẽ tiến hành chạy lệnh để hoàn thành các phiên cài đặt thất bại của “yum“.


Sau khi hoàn chạy lệnh xong, ta update lại “yum” là mọi vấn đề đã được fix xong.


Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY