[ShellSript] Hướng dẫn chuyển đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong bash shell

1261

Trong bài viết này cùng đến với 5 cách thường sử dụng nhất để chuyển đổi một đoạn text, một chuỗi hay 1 kí tự từ kiểu chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong bash shell nhé.

Ví dụ:
– Mình sẽ sử dụng chuỗi sau để sử dụng trong các ví dụ nhé.

5 cách chuyển đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong bash shell script

1. Sử dụng chương trình ‘tr’

– Chữ hoa -> chữ thường

– Chữ thường -> chữ hoa

2. Sử dụng chương trình ‘awk’

– Chữ hoa -> chữ thường

– Chữ thường -> chữ hoa

3. Sử dụng chương trình ‘sed’

– Chữ hoa -> chữ thường

– Chữ thường -> chữ hoa

4. Bash 4.0 shell built-nin

– Chữ hoa -> chữ thường

– Chữ thường -> chữ hoa

5. Sử dụng chương trình ‘perl’

– Chữ hoa -> chữ thường

– Chữ thường -> chữ hoa

 
Thế là xong 5 cách thường sử dụng nhất để chuyển đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong bash shell rồi nhé.

LEAVE A REPLY