[ShellScript] Hướng dẫn code hiển thị thông báo xác nhận yes/no bash shell

Trong bài viết nho nhỏ này, chúng ta cùng đến với 1 chủ đề cực kì cơ bản trong lập trình bash shell, một tình huống rất là phổ biến trong mọi ứng dụng : yêu cầu xác nhận yes/no xử lý flow code.

Thế với bài viết này cùng nhắc qua 2 cách thường để hiển thị thông báo ‘yes/no‘ trong bash shell script nào.

1. Cách 1 – ‘read’

– Cách tốt nhất để hiển thị thông báo xác nhận đó là sử dụng lệnh ‘read‘ để nhận truyền biến và áp dụng điều kiện ‘if‘ để so sánh.
– Bạn có thể truyền vào biến cụ thể hoặc sử dụng biến GLOBAL của ‘read‘ là $REPLY nhé.

Ví dụ 1 :

# vi yesno.sh
#!/bin/bash

read -p "Ban muon tiep tuc khong (yes/no) ? " -n 1 -r
echo

if [[ ! $REPLY =~ ^[Yy]$ ]];then
	echo "Khong thi thoat nha!"
  exit 1
fi

exit 0

 
– Chạy thử nào.

# ./yesno.sh
Ban muon tiep tuc khong (yes/no) ? n
Khong thi thoat nha!

 
2. Cách 2 – ‘read’ + ‘case’

– Một trong những cách phổ biến thứ 2 để hiển thị thông báo ‘yes/no‘ xác nhận là sử dụng sự kết hợp giữa ‘read‘ và ‘case‘.

Ví dụ 2:

#!/bin/bash

while true
do
  read -p "Ban co muon cai dat chuong trinh nay khong ?" ANSWER
  case $ANSWER in
    [Yy]* )
    echo "Toi muon cai dat !"
    break
    ;;
    [Nn]* )
    echo "Toi khong thich cai dat !"
    exit
    ;;
    * ) echo "Chon lua chon khac"
    ;;
  esac
done

exit 0

 
– Test nào.

# ./yesno.sh
Ban co muon cai dat chuong trinh nay khong ?y
Toi muon cai dat !

# ./yesno.sh
Ban co muon cai dat chuong trinh nay khong ?n
Toi khong thich cai dat !

 
Ok, thế là xong nội dung đơn giản cho các bạn mới tập tành lập trình bash shell script nhé. Hy vọng các newbie thấy hữu ích.

Previous article[Nginx] Hướng dẫn cấu hình Nginx bảo trì website với HTTP 503
Next article[ShellSript] Hướng dẫn chuyển đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong bash shell
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !