[ShellScript] 4 chương trình lệnh Linux để biết số lượng dòng của 1 file text

635

4 chương trình lệnh Linux để biết số lượng dòng của 1 file text

Để biết có bao nhiêu dòng text đang có trong 1 file text là điều khá quan trọng đối với một System Admin, khi muốn kiểm tra log hoặc xử lý văn bản chuỗi tự động hoá tiến trình.

Với bài hướng dẫn này, các bạn sẽ biết được 4 cách sử dụng chương trình lệnh nhằm xác định số dòng của 1 file trên Linux.


1. Chương trình lệnh “wc”

– Chương trình lệnh “wc” có thể sử dụng trong nhiều ngữ cảnh tuỳ theo các options hỗ trợ. Đây là câu lệnh phổ biến nhất.

Cấu trúc lệnh:


Ví dụ
:


2. Chương trình lệnh “awk”

– Chương trình “awk” hỗ trợ tìm kiếm dựa theo mẫu quy định và xử lý ngôn ngữ văn bản text với rất nhiều các tham số hỗ trợ cực kì mạnh mẽ. Chỉ cần sử dụng option sau đây bạn sẽ biết số lượng dòng của 1 file text.

Cấu trúc lệnh:


Ví dụ :


3. Chương trình lệnh “sed”

– “Sed” là một chương trình cực kì mạnh mẽ trong việc hỗ trợ xử lý/lọc/chuyển đổi văn bản. Với option sau thì ta có thể biết được số dòng của 1 file cực kì đơn giản.

Cấu trúc lệnh:


Ví dụ :


4. Chương trình lệnh “mapfile”

– Chương trình bash builtin (mapfile) sẽ đọc nội dung input từ file và copy tất cả các dòng vào các mảng thứ tự tương ứng. Bằng cách này chúng ta sẽ biết số dòng của 1 file bằng cách đếm số lượng mảng tồn tại.

Ví dụ :

Lưu ý :
– “unset array” sẽ huỷ bỏ giá trị mảng “array” sau khi sử dụng xong.


Như vậy là xong nội dung này rồi nhé.

LEAVE A REPLY