[ShellScript] 4 chương trình lệnh Linux để biết số lượng dòng của 1 file text

4 chương trình lệnh Linux để biết số lượng dòng của 1 file text

Để biết có bao nhiêu dòng text đang có trong 1 file text là điều khá quan trọng đối với một System Admin, khi muốn kiểm tra log hoặc xử lý văn bản chuỗi tự động hoá tiến trình.

Với bài hướng dẫn này, các bạn sẽ biết được 4 cách sử dụng chương trình lệnh nhằm xác định số dòng của 1 file trên Linux.


1. Chương trình lệnh “wc”

– Chương trình lệnh “wc” có thể sử dụng trong nhiều ngữ cảnh tuỳ theo các options hỗ trợ. Đây là câu lệnh phổ biến nhất.

Cấu trúc lệnh:

wc -l 


Ví dụ
:

# wc -l cuongquach.txt
33 cuongquach.txt
# cat cuongquach.txt | wc -l
33


2. Chương trình lệnh “awk”

– Chương trình “awk” hỗ trợ tìm kiếm dựa theo mẫu quy định và xử lý ngôn ngữ văn bản text với rất nhiều các tham số hỗ trợ cực kì mạnh mẽ. Chỉ cần sử dụng option sau đây bạn sẽ biết số lượng dòng của 1 file text.

Cấu trúc lệnh:

awk 'END { print NR }' 


Ví dụ :

# awk 'END { print NR }' cuongquach.txt
33


3. Chương trình lệnh “sed”

– “Sed” là một chương trình cực kì mạnh mẽ trong việc hỗ trợ xử lý/lọc/chuyển đổi văn bản. Với option sau thì ta có thể biết được số dòng của 1 file cực kì đơn giản.

Cấu trúc lệnh:

sed -n '$=' 


Ví dụ :

# sed -n '$=' cuongquach.txt
33


4. Chương trình lệnh “mapfile”

– Chương trình bash builtin (mapfile) sẽ đọc nội dung input từ file và copy tất cả các dòng vào các mảng thứ tự tương ứng. Bằng cách này chúng ta sẽ biết số dòng của 1 file bằng cách đếm số lượng mảng tồn tại.

Ví dụ :

# mapfile array < cuongquach.txt
# echo "${#array[@]}"
33

# unset array

Lưu ý :
- "unset array" sẽ huỷ bỏ giá trị mảng "array" sau khi sử dụng xong.


Như vậy là xong nội dung này rồi nhé.

Previous article[Zabbix] Cấu hình hiện thông báo trigger và âm thanh báo động trên Zabbix v3
Next article[Nginx] Mẹo cấu hình “if” đồng thời nhiều điều kiện kiểm tra trong Nginx
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !