[Linux] Tắt tính năng tự gửi mail khi thực thi crontab

Hướng dẫn tắt tính năng tự gửi mail khi thực thi crontab

Khi hệ thống bạn có thiết lập các tác vụ tự động dưới sự điều khiển của dịch vụ “Cron” thì mỗi khi thực thi một tác vụ hành vi thì user thực thi tác vụ crontab đó sẽ tự động gửi mail đến file mail tương ứng user. Ví dụ user root thì sẽ gửi mail báo việc thực thi ra sao đến file /var/spool/mail/root . Vậy bây giờ ta muốn tắt tính năng tự động gửi mail báo thì làm sao ? Ta có 2 cách :


1. Thêm biến MAILTO=”” vào file crontab

Thêm biến MAILTO=”” vào đầu văn bản file crontab. Cái này sẽ tắt tính năng báo mail crontab.
You can set MAILTO=”” variable at the start of your crontab file. This will also disable email alert.

# crontab -e
MAILTO=""
* * * * * ntp -u vn.pool.ntp.org


2. Đẩy các output thành công hoặc error vào /dev/null

Chúng ta thêm nội dung đẩy các output thực thi chương trình hoặc lệnh thành công hoặc thất bại vào file đặc biệt rỗng /dev/null .

# crontab -e
* * * * * ntp -u vn.pool.ntp.org > /dev/null 2>&1

Mình đã hoàn thành việc hướng dẫn các bạn tắt tính năng gửi mail khi thực thi chương trình trong crontab.
Chúc các bạn thành công.

Previous article[VPN] Hướng Dẫn Xây Dựng Hệ Thống OpenVPN
Next articleThay đổi timezone trên CentOS/Ubuntu
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !