[Server] Hướng dẫn cài đặt chương trình DELL OMSA trên Ubuntu/Debian

Bài viết này sẽ giúp bạn cài đặt chương trình Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) trên Ubuntu ServerDebian. Thì nhìn chung OMSA nó là cái gì ? nó là một giải pháp công cụ dùng để quản trị thông tin và cấu hình cơ bản hệ thống server nội bộ hoặc server remote trên mạng nội bộ dành cho Server Dell. Chương trình cung cấp 2 hình thức để tương tác là : website graphic và môi trường command-line.

Lưu ý :
– Các câu lệnh trong bài viết cần được chạy ở quyền user root hoặc user cấp cao. Ở đây mình đã ‘su‘ sang user root rồi nên không xài lệnh ‘sudo‘ nhé.

1. Tạo Repository DELL OMSA

– Tạo file repository OMSA, bạn cần lưu ý ở phần giá trị ‘release-name‘ của từng OS Ubuntu sẽ có tên khác nhau như sau:

deb http://linux.dell.com/repo/community/ubuntu {release-name} openmanage

 – Một số thông tin release-name tương ứng như sau

Ubuntu 10.04 : lucid
Ubuntu 12.04 : precise
Ubuntu 14.04 : trusty
Ubuntu 16.04 : xenial
Debian 7 : wheezy
Debian 8 : jessie

–  Ở đây mình cài đặt cho OS Ubuntu 16.04 Server nhé.

# nano /etc/apt/sources.list.d/openmanage.list
deb http://linux.dell.com/repo/community/ubuntu xenial openmanage

 – Download và thêm thông tin GPG key vào repository.

# gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 1285491434D8786F
# gpg -a --export 1285491434D8786F | apt-key add -

 
– Update danh sách các packages.

# apt-get update

2. Cài đặt OMSA

– Nếu bạn chạy cài đặt các gói package ‘srvadmin-*‘ liền thì dễ bị tình trạng thiếu một số chương trình cần thiết như ‘libsmbios2‘,.. nên bạn cần cài đặt 1 số gói tiên quyết như sau :

# apt-get install smbios-utils libsmbios2v5 -y

 – Bây giờ thì cài đặt toàn bộ các gói chương trình OMSA như sau, gói tên ‘srvadmin-all‘ bao gồm toàn bộ các chương trình của OMSA thay vì phải cài đặt tách biệt :

# apt-get install srvadmin-all

3. Khởi động dịch vụ ‘dataeng’

– Bạn cần khởi động dịch vụ ‘dataeng’ giúp cho hoạt động command-line của chương trình srvadmin tương tác lấy thông tin cần thiết. Phải set dịch vụ này chạy khi vừa khởi động hệ thống luôn.

# service dataeng start
# update-rc.d dataeng enable

 – Bây giờ bạn đã có thể chạy các lệnh tương tác lấy thông tin server DELL rồi.

# omreport system version
# omreport storage controller
# omreport system summary

4. Cài đặt Web Interface

– Nếu bạn có nhu cầu cài đặt sử dụng Web Interface dịch vụ của OMSA trên server, thì dịch vụ sẽ chạy ở port 1311 ở tên chương trình dịch vụ ‘dsm_om_connsvc‘.
– Thêm cấu hình user đăng nhập, sử dụng thông tin user hệ thống.

# vi /opt/dell/srvadmin/etc/omarolemap
cuongquach * Administrator

 – Khởi động dịch vụ Web Interface của OMSA.

# service dsm_om_connsvc start
# update-rc.d dsm_om_connsvc enable

 – Sau cùng truy cập đường dẫn link trên trình duyệt web để đăng nhập OMSA : https://<ip_address>:1311/

Tham khảo :
https://linux.dell.com/repo/community/ubuntu/

Previous article[ShellSript] Hướng dẫn chuyển đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong bash shell
Next articleTài liệu tiếng việt sử dụng OllyDBG dùng để crack phần mềm (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !