[Server] Hướng dẫn cài đặt chương trình DELL OMSA trên Ubuntu/Debian

456

Bài viết này sẽ giúp bạn cài đặt chương trình Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) trên Ubuntu ServerDebian. Thì nhìn chung OMSA nó là cái gì ? nó là một giải pháp công cụ dùng để quản trị thông tin và cấu hình cơ bản hệ thống server nội bộ hoặc server remote trên mạng nội bộ dành cho Server Dell. Chương trình cung cấp 2 hình thức để tương tác là : website graphic và môi trường command-line.

Lưu ý :
– Các câu lệnh trong bài viết cần được chạy ở quyền user root hoặc user cấp cao. Ở đây mình đã ‘su‘ sang user root rồi nên không xài lệnh ‘sudo‘ nhé.

1. Tạo Repository DELL OMSA

– Tạo file repository OMSA, bạn cần lưu ý ở phần giá trị ‘release-name‘ của từng OS Ubuntu sẽ có tên khác nhau như sau:

 – Một số thông tin release-name tương ứng như sau

Ubuntu 10.04 : lucid
Ubuntu 12.04 : precise
Ubuntu 14.04 : trusty
Ubuntu 16.04 : xenial
Debian 7 : wheezy
Debian 8 : jessie

–  Ở đây mình cài đặt cho OS Ubuntu 16.04 Server nhé.

 – Download và thêm thông tin GPG key vào repository.

 
– Update danh sách các packages.

2. Cài đặt OMSA

– Nếu bạn chạy cài đặt các gói package ‘srvadmin-*‘ liền thì dễ bị tình trạng thiếu một số chương trình cần thiết như ‘libsmbios2‘,.. nên bạn cần cài đặt 1 số gói tiên quyết như sau :

 – Bây giờ thì cài đặt toàn bộ các gói chương trình OMSA như sau, gói tên ‘srvadmin-all‘ bao gồm toàn bộ các chương trình của OMSA thay vì phải cài đặt tách biệt :

3. Khởi động dịch vụ ‘dataeng’

– Bạn cần khởi động dịch vụ ‘dataeng’ giúp cho hoạt động command-line của chương trình srvadmin tương tác lấy thông tin cần thiết. Phải set dịch vụ này chạy khi vừa khởi động hệ thống luôn.

 – Bây giờ bạn đã có thể chạy các lệnh tương tác lấy thông tin server DELL rồi.

4. Cài đặt Web Interface

– Nếu bạn có nhu cầu cài đặt sử dụng Web Interface dịch vụ của OMSA trên server, thì dịch vụ sẽ chạy ở port 1311 ở tên chương trình dịch vụ ‘dsm_om_connsvc‘.
– Thêm cấu hình user đăng nhập, sử dụng thông tin user hệ thống.

 – Khởi động dịch vụ Web Interface của OMSA.

 – Sau cùng truy cập đường dẫn link trên trình duyệt web để đăng nhập OMSA : https://<ip_address>:1311/

Tham khảo :
https://linux.dell.com/repo/community/ubuntu/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here