[cPanel] Lỗi “that username is reserved”

[cPanel] Lỗi “that username is reserved”

Khi mà bạn khởi tạo một account trên cPanel Account, đôi khi bạn sẽ nhận được thông báo lỗi này khi tạo mới 1 account.
Lỗi :

Sorry, that username is reserved

Thế vấn đề là lỗi này ở đâu ra ? Bạn nên đảm bảo user đó chưa tồn tại trên hệ thống cPanel. Kế đến bạn kiểm tra xem bạn có đang sử dụng từ “test” hay “demo” để khởi tạo tên tài khoản hay không. cPanel giới hạn việc bạn khởi tạo username bắt đầu tên bằng “test” hay “demo“.

Để giải quyết vấn đề này, bạn chỉ cần không để từ “test” và “demo” phía trước là được. Vd : “1test” hay “1demo” là được.

Chúc các bạn thành công.

Previous articleNotepad++ 6.8 Final
Next article[FIREWALL ASA] Bài 3: Network Address Translation ( NAT )
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !