[AWS-News] Bản tin cập nhật từ AWS – 29/04/2018

Xin chào các bạn! Đây là bản tin tuần về các tính năng mới nhất từ AWS giữa kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2018 .

aws news

? AWS Fargate đã có mặt tại Ohio, Oregon, và Ireland Regions 
AWS Fargate là một công nghệ dành cho AWS ECS, cho phép bạn chạy các container ở môi trường production mà không cần động tay vào server. AWS Fargate cho phép bạn tập trung vào xây dựng ứng dụng của bạn thay vì phải bận tâm về hạ tầng.
+ LINKhttps://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/04/aws-fargate-now-available-in-ohio–oregon–and-ireland-regions/

? AWS Database Migration Service đã hỗ trợ đầu vào là IBM Db2
AWS Database Migration Service (DMS) và AWS Schema Conversion Tool (SCT) – nói gọn là các công cụ chuyển đổi và migrate database – giờ đây đã hỗ trợ chuyển đổi BM Db2 databases trên Linux, UNIX và Windows (Db2 LUW) tới bất ký mục tiêu nào mà DMS hỗ trợ.
+ LINKhttps://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/04/aws-dms-supports-ibm-db2-as-a-source/

? Amazon RDS cho Oracle hỗ trợ thêm các loại instance R4 và T2.xl, T2.2xl trong AWS GovCloud (US):Giờ đây bạn có thể chạy các instance R4, db.t2xlarge và db.t2.2xlarge khi sử dụng RDS trong AWS GovCloud(Us) region.
+ LINKhttps://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/04/Amazon-RDS-for-Oracle-Supports-R4-and-T2xl-T22xl-Instance-Types-in-AWS-GovCloud/

? Thuật toán “Random Cut Forest” đã có mặt tại Amazon SageMaker
Random Cut Forest (RCF) là thuật toán được xây dựng sẵn. Giờ đây thuật toán này đã có mặt trong dịch vụ AWS SageMaker. Một nền tảng cho phép các nhà phát triển và các nhà khoa học dữ liệu xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình học máy một cách nhanh chóng và dễ dàng.
+ LINK: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/04/random-cut-forest-algorithm-now-available-in-amazon-sagemaker/

? AWS CodeCommit đã xuất hiện tại Europe Paris Region
AWS CodeCommit là một dịch vụ quản lý nguồn(source control), giờ đã có mặt tại Paris Region. AWS CodeCommit cho phép bạn và các công ty dễ dàng lưu trữ các repository riêng tư, an toàn và có khả năng mở rộng cao.
+ LINK: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/04/aws-codecommit-now-available-in-europe-paris-region/

? AWS giới thiệu bài thi lấy chứng chỉ đặc biệt: AWS Certified Security:
AWS Certified Security – một bài thi đặc biệt. Bài thi mới này sẽ cho phép các chuyên gia bảo mật chứng minh và kiểm tra lại các kiến thức về bảo mật trên AWS.
+ LINK: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/04/aws-certified-security-specialty/

Nguồn: AWS Việt Nam

Previous article[HP] Mẹo lấy thông tin HP ILO cơ bản qua cURL HTTP
Next articleEbook Designing Distributed Systems (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !