Ebook Your UNIX Linux The Ultimate Guide 3rd Edition (PDF)

Ebook Your UNIX Linux The Ultimate Guide (PDF) | Cuốn sách được viết cho cả người dùng, lập trình viên, quản trị viên,… hẳn bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức hay ho về Linux/UNIX. Cuốn sách rất phù hợp để giảng dạy như 1 công cụ sư phạm hoặc tài liệu tham khảo đầy đủ chi tiết.

Vì vậy đừng ngại download Ebook Your UNIX Linux The Ultimate Guide (PDF) tại Cuongquach.com .

ebook your unix linux the ultimate

Thông tin chung về ebook “Your UNIX Linux The Ultimate Guide”

Tên tài liệu Your UNIX Linux The Ultimate Guide 3rd Edition
Tác giả : Sumitbha Das
Số trang : 801
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : SystemAdmin/Linux

Giới thiệu mục lục ebook “Your UNIX Linux The Ultimate Guide”

TABLE OF CONTENTS

PART I UNIX for the User 1
1 Introducing UNIX 3
2 Becoming Familiar with UNIX Commands 25
3 The File System 56
4 File Attributes 92
5 The vi/vim Editor 122
6 The Shell 156
7 The Process 188
8 The Shell—Customizing the Environment 213
9 Simple Filters 241
10 Filters Using Regular Expressions—grep and sed 265
11 Networking Tools 296
PART II UNIX for the Programmer 329
12 Filtering and Programming with awk 331
13 Shell Programming 359
14 perl—The Master Manipulator 404
15 Introducing C 440
16 Program Development Tools485
17 Systems Programming I—Files 535
18 Systems Programming II—Process Control 570
PART III System Administration 607
19 System Administration 609

Link download free ebook “Your UNIX Linux The Ultimate Guide”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleFix lỗi “Apache: No space left on device: Couldn’t create accept lock”
Next articleJenkins: Tổng quan giao diện quản lý Jenkins CI/CD
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !