[HP] Fix lỗi hpacucli/hpssacli “Error No controllers detected”

Nếu bạn sử dụng chương trình ‘hpacucli/hpssacli‘ để quản lý/cấu hình RAID Array/RAID Controller trên Linux và gặp lỗi sau (No controllers detected) do không thể nhận diện được card RAID Controller nhằm lấy thông tin liên quan. Thì bạn sẽ làm như thế nào ?

# hpacucli ctrl all show
Error: No controllers detected.
# hpssacli ctrl all show
Error: No controllers detected.

Sau đây là các bước debug fix lỗi trên :

1. Kiểm tra module driver ‘sg’

– Module drive ‘sg‘ giúp cho các thiết bị SCSI giao tiếp được với hệ thống.
– Nếu bạn sử dụng OS Linux kernel 2.x và chưa được bật module này thì hãy bật lên. Còn nếu OS Linux kernel 3.x thì hãy đến bước số 3.

# lsmod | grep sg
sg 70649 0

– Nếu không có module ‘sg’ xuất hiện thì ta cần kích hoạt module ‘sg‘. Sau đó thử lại lệnh .

# modprobe sg

2. Kiểm tra phiên bản ‘hpacucli/hpssacli’

– Nhiều khả năng version phiên bản chương trình ‘hpacucli/hpssacli‘ bạn đang sử dụng là phiên bản thấp không tương thích với firmware/driver đã được cập nhật trên phần cứng.
– Vì vậy bạn cần nâng cấp hoặc gỡ bỏ/cài mới lại chương trình ‘hpacculi/hpssacli‘ tương ứng OS.
– Nếu bạn có repo MCP của HP thì có thể yum/apt-get update chương trình. Còn không thì bạn có thể download trực tiếp từ trang chủ HP bản binary mới nhất.

# hpacucli version
# hpssacli version
HPSSACLI Version: 2.30.6.0
SOULAPI Version: 8.3.6.0

3. Sử dụng chương trình ‘uname26’

Chương trình ‘hpacucli/hpssacli‘ nhiều khả năng không thể hoạt động trên môi trường Kernel mới là 3.x nên không thể hoạt động được. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng 1 chương trình con ‘uname26‘ để giả lập môi trường kernel 2.6 và chạy chương trình ‘hpacucli/hpssacli‘ của chúng ta. Nếu sau này HP nâng cấp chương trình hoạt động trên Kernel Linux 3.x thì lúc đó tiện hơn.

# mkdir /usr/local/src/
# wget http://mirror.linux.org.au/linux/kernel/people/ak/uname26/Makefile
# wget http://mirror.linux.org.au/linux/kernel/people/ak/uname26/uname26.c
# make
# cp uname26 /usr/sbin

 
Sau đó chúng ta sẽ gọi chương trình ‘uname26‘ kèm ‘hpacucli/hpssacli‘ .

# /usr/sbin/uname26 hpacucli ctrl slot=11 pd all show status

4. Sử dụng ‘hpssacli’ hoặc ‘ssacli’ thay ‘hpacucli’

– Chương trình ‘hpssacli‘ là tên gọi mới được HP đặt ra nhằm thay thế chương trình cũ ‘hpacucli‘. Bạn có thể thử gỡ bỏ ‘hpacucli‘ và cài đặt ‘hpssacli‘ thay thế.
– Hiện tại ở version MCP 10.50 (2017) thì phiên bản “ssacli” đã bắt đầu thay thế dần công cụ “hpssacli“.

5. Nâng cấp firmware của RAID Controller

Ở bước này bạn cần nâng cấp phiên bản firmware của RAID Controller. Đối với các dòng server có firmware version cũ quá đôi khi không support cả OS như CentOS 7. Vậy chúng ta cần upgrade firmware của RAID Controller. Nếu upgrade trên OS trực tiếp không được, thì boot livecd để tiến hành upgrade firmware.

Ở trên là 5 bước bạn có thể áp dụng để sửa lỗi liên quan đến việc ‘hpacucli/hpssacli‘ không thể tìm thấy thông tin thiết bị RAID Controller.

Previous article[Dell] Hướng dẫn reset iDRAC Dell chương trình OOB Server Dell
Next article[Linux] Hướng dẫn xác định thông tin phần cứng vị trí PCI Bus trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !