[CTF] Writeup “hackertest.net” level 1 – 6

CTF Writeup “hackertest.net” Level 1 – 6

Site : http://www.hackertest.net/

Level 1

Link : http://www.hackertest.net/
Giao diện xuất hiện :

hackertest-level1
– View source code .html level 1, xem có thông tin gì không, thì thấy ở phần form nhập mật khẩu có gọi 1 hàm javascript check().


Password:– Kiếm hàm javascript check() trong source luôn thì thấy giá trị biến a=”null” và có 1 điều kiện kiểm tra giá trị tương ứng là ta đã tìm ra password để nhập rồi.

-> Flag = null

————

Level 2

Link : http://www.hackertest.net/null.htm
Giao diện xuất hiện :
– Xuất popup javascript yêu cầu nhập mật khẩu.

hackertest-level2
– Phần này có khả năng liên quan đến source code javascript, view source .html xem thế nào thì phát hiện có đoạn code sau :

- Ta thấy giá trị "alink" đã được gán giá trị hexa màu #000000 , ở dưới biến pw đã được gán bằng giá trị màu sắc alink đang quy định.
-> Flag = #000000

---------------

Level 4

- Ở level này thì ta sẽ được yêu cầu chuyển tiếp qua level 5. Có lẽ nội dung phần 4 đã không còn sử dụng phục vụ trò chơi.

-----------------

Level 5

Link : http://www.hackertest.net/sdrawkcab.htm

Giao diện xuất hiện :
- Xuất popup javascript yêu cầu nhập mật khẩu.

hackertest-level5

- Từ level 4, ta bị redirect sang level 5 có đường link : http://www.hackertest.net/sdrawkcab.htm

- Xem source code .html của trang này, có đoạn sau :

- Biến pass được so sánh với 1 chuỗi cụ thể "SAvE-as hELpS a lOt".
-> Flag = SAvE-as hELpS a lOt

----------------------

Level 6

Link : http://www.hackertest.net/save_as.htm

Giao diện xuất hiện :
- Xuất popup javascript yêu cầu nhập mật khẩu.
hackertest-level5
- View source save_as.htm, có nội dung code yêu cầu tải file javascript "psswd.js"Level 6- Download file psswd.js về view code : http://www.hackertest.net/psswd.js

-> Flag = hackertestz

Previous article[Linux] Tắt chức năng Active-State Management (ASPM) của CentOS
Next article[FTP] Tìm hiểu về chức năng “pure-uploadscript” của dịch vụ Pure-FTPd
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !