[Nginx] Cấu hình Systemd Service dịch vụ Nginx compile trên CentOS/RHEL 7

721

Nội dung của bài viết này chủ yếu là note lại nội dung của file systemd service dành cho dịch vụ Nginx (được compile từ source) trên các hệ điều hành Linux sử dụng systemd như Fedora 16/17, CentOS/RedHat 7,…

Ta sẽ tạo file nginx.service ở đường dẫn thư mục quản lý dịch vụ bởi systemctl : /lib/systemd/system/

Lưu ý :
– Nhớ kiểm tra lại đường dẫn các file binary như “/usr/sbin/nginx” và PID Nginx file “/var/run/nginx.pid” có thể khác nhau trên từng hệ điều hành hoặc theo cấu hình lúc compile Nginx của các bạn.

 

– Khởi động dịch vụ Nginx .


Như vậy là xong file systemd service dành cho dịch vụ Nginx trên CentOS/Redhat 7 .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here