[ShellScript] Hướng dẫn tìm độ dài của 1 biến hoặc 1 dòng text trong file trên bash shell

1040

Đôi khi trong lúc code shell script thì bạn muốn trích xuất hoặc xử lý thông tin ‘độ dài của 1 biến trong bash shell hoặc 1 dòng text trong file‘, thì bạn sẽ làm thế nào ? Bài post này hy vọng là cái note nhỏ dành cho những bạn mới chưa biết đến các phương thức xử lý dưới đây, rất tiện dụng trong lập trình shell script.

Như vậy bài note này sẽ nói đến 2 nội dung chủ yếu gồm :
– Tìm độ dài của 1 chuỗi string text được nhập từ prompt.
– Tìm độ dài của 1 hoặc nhiều dòng line trong 1 file text.
– Tìm độ dài của 1 biến trong bash shell.

 
1. Đếm độ dài của 1 chuỗi text

+ Sử dụng lệnh ‘expr’

 
+ Sử dụng lệnh ‘wc’

 
+ Sử dụng lệnh ‘awk’

 
2. Đếm độ dài của từng dòng text trong file text

– Ví dụ mình sẽ có 1 file text với nội dung như sau :

+ Dùng lệnh ‘awk’ để tìm độ dài từng dòng text trong file

 
+ Dùng lệnh ‘awk’ trên chỉ cần in thông tin độ dài text từng dòng trong file

 
3. Tìm độ dài của 1 biến trong bash shell

– Bạn có thể kiểm tra độ dài của 1 biến dùng trong bash shell với 1 vài kí tự đặc biệt như sau

 
+ Sử dụng kí tự ‘#’ khi echo biến

 
– Bạn có thể gán thông tin độ dài của 1 biến thành 1 biến khác với cấu trúc ở trên như sau.

 
Ok, nội dung đến đây là hết rồi. Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết nhé. Có phương pháp nào xử lý hay nữa thì bạn comment ở dưới để cùng mình chia sẻ nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here