[Linux] Thay đổi editor mặc định của Linux terminal

Thay đổi editor mặc định của Linux terminal

Chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thành đổi trình editor mặc định trên Linux Terminal.

Mặc định chúng ta luôn sử dụng “vi” cho đa phần các bản distro Linux ở giao diện terminal để mở một file nào đó. Vd : như ta “crontab -e” thì hệ thống sẽ dùng trình soạn thảo “vi” để mở file chỉnh sửa.

Nhưng giờ ta muốn sử dụng “nano” để chỉnh sửa file thì như thế nào. Ta sẽ làm các cách sau đây:

Cách 1 :

– Set biến môi trường $EDITOR

# export EDITOR=$(which nano)

– Để sau này khi khởi động lại terminal mới sẽ luôn load biến môi trường, ta sẽ đặt nội dung trong file ~/.bashrc .

# vi ~/.bashrc
export EDITOR=$(which nano)

– Giờ bạn thử “crontab -e” nào.

Cách 2 :

– Sử dụng “alias”

# vi ~/.bashrc
alias vi='nano'

Vậy là bạn đã thành công.

Previous article[Python] BàiTập 7: Nhập 1 dãy số, xuất tổng các số lẻ, tổng số chẵn trong dãy
Next article[SSH] Tiến trình SSH key hoạt động như thế nào ?
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !