[Linux] Thay đổi editor mặc định của Linux terminal

152

Thay đổi editor mặc định của Linux terminal

Chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thành đổi trình editor mặc định trên Linux Terminal.

Mặc định chúng ta luôn sử dụng “vi” cho đa phần các bản distro Linux ở giao diện terminal để mở một file nào đó. Vd : như ta “crontab -e” thì hệ thống sẽ dùng trình soạn thảo “vi” để mở file chỉnh sửa.

Nhưng giờ ta muốn sử dụng “nano” để chỉnh sửa file thì như thế nào. Ta sẽ làm các cách sau đây:

Cách 1 :

– Set biến môi trường $EDITOR

– Để sau này khi khởi động lại terminal mới sẽ luôn load biến môi trường, ta sẽ đặt nội dung trong file ~/.bashrc .

– Giờ bạn thử “crontab -e” nào.

Cách 2 :

– Sử dụng “alias”

Vậy là bạn đã thành công.