Cấu hình Jenkins sử dụng HTTP Proxy Server

Cấu hình Jenkins sử dụng HTTP Proxy Server  – Cuongquach.com | Đôi khi máy chủ dịch vụ Jenkins của bạn được thiết kế nằm trong hệ thống mạng nội bộ (private) và việc Jenkins cần kết nối ra Internet Public phải chạy thông qua HTTP Proxy Server. Vậy làm sao để cấu hình Jenkins nhận thông tin HTTP Proxy Server sử dụng cho các kết nối Internet Public khi cần đây ?! Cùng đọc bài viết đơn giản này nhé.

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
Tổng quan giao diện quản lý Jenkins
Bảo trì tắt mở dịch vụ Jenkins
Backup/restore dữ liệu Jenkins
Quản lý cài đặt Jenkins cơ bản

Khi nào Jenkins server cần HTTP Proxy Server

Nếu trong hệ thống mô hình dịch vụ mạng của bạn, Jenkins được đặt trong môi trường nội bộ (private) và chỉ có địa chỉ IP Private để sử dụng vì mục tiêu bảo mật. Thì làm cách nào để Jenkins có thể kết nối ra ngoài Internet Public download các plugin tự động (không tính trường hợp download plugin upload bằng tay). Lúc này bạn phải cần một hệ thống HTTP Proxy Server như “Squid” chẳng hạn.

jenkins http proxy server
jenkins http proxy server

Có thể thấy thì Jenkins kết nối ra ngoài Internet chủ yếu phục vụ cho việc download các Plugin Jenkins còn lại thì cũng không đóng vai trò gì lớn trong quá trình sử dụng Jenkins cho hệ thống CI/CD nội bộ.

Cấu hình Jenkins sử dụng HTTP Proxy Server

Bạn vào phần cấu hình ‘Advanced’ trong ‘Manage Plugins’ để cấu hình : Manage Jenkins > Manage Plugins > Advanced

Manage Jenkins

jenkins http proxy server - 1
jenkins http proxy server – 1

Manage Plugins

jenkins http proxy server - 2
jenkins http proxy server – 2

Tab Advanced: tại đây bạn sẽ điền thông tin về Proxy Server mà bạn muốn Jenkins kết nối Internet cho các hoạt động cần đi Internet Public.

  • Server: địa chỉ IP Proxy Server
  • Port : địa chỉ Port Proxy Server
  • User/Password
  • Test URL: địa chỉ domain mà bạn muốn kiểm tra khi Jenkins sử dụng Proxy Server. Ấn ‘Validate Proxy‘, nếu thành công sẽ hiện chữ ‘Success‘.

– Sau cùng bạn ấn ‘Submit‘ để xác nhận thông tin HTTP Proxy Server.

jenkins http proxy server - 3
jenkins http proxy server – 3

Đơn giản vô cùng để cấu hình Jenkins nhận diện thông tin về HTTP Proxy Server của bạn trong hệ thống nội bộ. Điều này vô cùng tiện lợi và bảo mật cho hệ thống Jenkins khi Jenkins có nhu cầu truy xuất ra Internet như download plugin.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook 101 CCNP Labs with Solutions (PDF)
Next articleEbook Lập trình Java Swing Tiếng Việt (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !