[Python] BàiTập 7: Nhập 1 dãy số, xuất tổng các số lẻ, tổng số chẵn trong dãy

2406

Bài Tập Code Python Cơ Bản 7

Note :

– Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa hay, chưa tốt nhưng là kiến thức mình đang nghiên cứu thêm. Mong các bạn bỏ qua.

Đề bài : Nhập 1 dãy số, xuất tổng các số lẻ, tổng số chẵn trong dãy

Bài giải:

Output:

 

LEAVE A REPLY