[ShellScript] Bài tập shell script xóa bỏ phần extension tên file trên hệ thống

1. Đề bài

– Bài tập shell script, nhập 1 chuỗi tên của 1 file trên hệ thống hoặc set quy định biến với file tên. Xóa phần extension mở rộng tên file (nếu có extension) với dấu ngăn cách phần mở rộng là kí tự ‘.’ . Nếu file name không có phần extension thì báo không có.

2. Ví dụ

Input = ‘backup_full.2016-06-01.sql’
Output = ‘backup_full.2016-06-01’

Input = ‘lady_gaga.mp3’
Output = ‘lady_gaga’

Input = ‘backup_full2016-06-01txt’
Output = ‘backup_full2016-06-01txt’
– No extension name of file.

3. Nội dung code

Link ‘glot.io’ : https://glot.io/snippets/eimk2oh49q
Link ‘cuongquach.com’ : https://cuongquach.com/download/shellscripts/excersie/delete_ext_filename.sh.txt

 
Cám ơn đã theo dõi.

Previous article[Python] Hướng dẫn cài đặt Python 3.5.2 trên Ubuntu/Debian và CentOS/RHEL
Next article[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt ‘Ioncube’ trên Direct Admin
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !