[ShellScript] Làm sao để comment nhiều dòng code liên tục trong Shell Script

933

Bây giờ chúng ta đặt tình huống thế này, bạn muốn có thể comment các dòng liên tục trong Shell Script như các ngôn ngữ lập trình khác. Ví dụ, trong ngôn ngữ C/C++ thì mình có thể comment nhiều dòng liên tiếp như sau :

 
Thế trong Shell Script ta sẽ comment nhiều dòng cùng lúc như thế nào ?

Mặc định trong shell script bạn có thể comment 1 dòng line code bắt đầu bằng kí tự ‘#‘, ví dụ:

1. Sử dụng tính năng HERE DOCUMENT

– Bạn có thể sử dụng tính năng ‘HERE DOCUMENT’ như sau :

 
– Bạn có thể chạy thử script đơn giản trên và sẽ thấy phần comment sẽ không được in ra.
– Để hiểu tính năng HERE DOCUMENT bạn nên đọc thêm phần lnk tham khảo : http://www.tldp.org/LDP/abs/html/here-docs.html

2. Sử dụng tính năng ‘:’ built-in của Bash

– Cùng ví dụ như trên mình sẽ viết lại như sau ở phần comment.

 
– Vậy cấu trúc cú pháp của tính năng ‘:‘ sẽ là :

 
– Bạn lưu ý ‘:‘ là một lệnh shell built-in, nhìn chung là shell nó không làm nhiệm vụ lệnh gì hết ngoài việc mở rộng phần biến tham số liên quan trong 1 số trường hợp sử dụng. Có thể tham khảo ở đây bash(1) manual .

: [arguments]

No effect; the command does nothing beyond expanding arguments
and performing any specified redirections. A zero exit code is
returned.

Cực kì đơn giản phải không nào. Hy vọng các bạn thấy có ích.

LEAVE A REPLY