Hướng dẫn cấu hình crontab chạy 15 phút mỗi lần trên Linux

Crontab cơ bản là gì ?

Cron là một dịch vụ giúp đặt lịch thực hiện tiến trình tự động theo một khung thời gian được thiết lập cụ thể trên Linux, ví dụ như 1 lần 1 ngày, mỗi giờ hoặc nhiều hơn thế nữa. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng bảng biểu (schedule) của các entries được chạy. Đến với bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung làm sao thiết lập crontab chạy 15 phút mỗi lần. Bài viết này không viết đầy đủ về nội dung ‘cronjob/crontab‘ mà là 1 nhánh con nhỏ của ‘cronjob‘.

Nếu bạn đã tìm hiểu ‘crontab’ thì sẽ biết khung thời gian được sử dụng trong ‘crontab’ là : phútgiờngày trong thángthángthứ trong tuần .

crontab format 
Với ví dụ ở dưới chúng ta sẽ tìm hiểu được làm thế nào mà chúng ta có thể đặt lịch thực thi chương trình trên crontab 15 phút mỗi lần. Trong ví dụ thì đường dẫn để chạy chương trình sẽ có dạng ‘/path/to/command‘, bạn chỉ cần thay thế nó bằng đường dẫn chương trình thực của bạn. Thông thường chúng ta sẽ có 2 cách, cùng đến với 2 trường hợp đó như sau:

Cách 1: thiết lập thời gian cụ thể để crontab chạy 15 phút

– Chúng ta chỉ định rõ thời gian cụ thể sẽ thực thi lệnh. Như ví dụ dưới thì vào phút thứ : 0 , 15 , 30 , 45 .. chương trình sẽ tự thực thi lệnh. Thì với việc khung ‘giờ’ là ‘*‘ thì mỗi giờ vào các khoảng thời gian trên lệnh sẽ tiến hành chạy.

0,15,30,45 * * * * /path/to/command
5,20,35,50 * * * * /path/to/command

Cách 2: thiết lập thời gian phân chia

– Nếu bạn nhìn nhận rằng cách ở trên hơi củ chuối, và muốn tìm cách nào đó giản đơn hơn thì hãy đến với lựa chọn thứ 2. Bạn chỉ cần thêm dấu ‘/‘ và con số phút bạn muốn cách khoảng thời gian chạy. ‘/15‘ = 15 phút mỗi lần . ‘/30‘ = nửa tiếng 1 lần.

*/15 * * * * /path/to/command

 
Với 2 ví dụ trên bạn đã có thể tự thiết lập cấu hình crontab chạy 15 phút rồi. Còn nếu bạn muốn liệt kê nội dung cấu hình crontab của user thì nên đọc bài viết này : https://cuongquach.com/2016/09/cai-dat-chuong-trinh-crontab-tren-linux/

Previous article[Linux] Hướng dẫn sử dụng lệnh wc và ví dụ trên Linux
Next articleHướng dẫn sử dụng module netifaces Python tìm thông tin địa chỉ IP trên OS
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !