Ebook Head First Design Patterns (PDF)

Ebook Head First Design Patterns (PDF)Cuongquach.com | Một cuốn sách khá hay và kinh điển dành cho các bạn lập trình viên mới biết vào nghề. Cuốn sách sẽ cung cấp các khuôn mẫu phân tích áp dụng đối với các tình huống, đối tượng,… mà những người đi trước đã gặp trong thực tế. Từ đó bạn có thể tham khảo và học hỏi thêm cách giải quyết các vấn đề lập trình. Vậy hãy đọc ngay “Head First Design Patterns” tại “Cuongquach.com“.

ebook head first design patterns

Thông tin chung về ebook “Head First Design Patterns”

Tên tài liệu : Head First Design Patterns
Tác giả : Eric Freeman, Kathy Sierra, Bert Bates,..
Số trang :  681
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Programming (Mindset)
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu mục lục ebook “Head First Design Patterns”

+ Table of content

1 Welcome to Design Patterns: an introduction 1
2 Keeping your Objects in the know: the Observer Pattern 37
3 Decorating Objects: the Decorator Pattern 79
4 Baking with OO goodness: the Factory Pattern 109
5 One of a Kind Objects: the Singleton Pattern 169
6 Encapsulating Invocation: the Command Pattern 191
7 Being Adaptive: the Adapter and Facade Patterns 235
8 Encapsulating Algorithms: theTemplate Method Pattern 275
9 Well-managed Collections: the Iterator and Composite Patterns 315
10 The State of Things: the State Pattern 385
11 Controlling Object Access: the Proxy Pattern 429
12 Patterns of Patterns: Compound Patterns 499
13 Patterns in the Real World: Better Living with Patterns 577

Link download ebook “Head First Design Patterns

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleKiểm tra port đang mở trên máy chủ Linux
Next articleTự học CCNA – Bài 2: Các mô hình mạng máy tính
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !