[MySQL] Hướng dẫn gỡ cài đặt dịch vụ MySQL sạch hoàn toàn trên Ubuntu

Làm thế nào để gỡ sạch sẽ các thứ liên quan đến dịch vụ MySQL trên Ubuntu ? Hãy đọc qua bài viết này nào.

Theo như tiêu đề các bạn đã đọc rồi đấy, thì nội dung bài viết này sẽ chỉ bạn các bước để xoá bỏ hoàn toàn dịch vụ MySQL các phiên bản bất kì từ 5.4 trở lên trên hệ thống Ubuntu.

Các bạn chỉ cần làm theo các bước sau thì việc gỡ cài đặt sẽ hoàn tất và sạch sẽ, điều này rất có ích nếu bạn muốn cài đặt lại dịch vụ MySQL với phiên bản khác nhưng sẽ chẳng mai gặp các lỗi bất kì và cực kì đau đầu. Thế nên hãy luôn gỡ sạch sẽ dịch vụ MySQL như sau.

Bước 1: Dừng dịch vụ mysql lại.

# sudo service mysql stop

Bước 2 : Kill sạch các tiến trình liên quan đến mysql

# sudo killall -KILL mysql mysqld_safe mysqld

Bước 3 : Tiến hành gỡ bỏ gói cài đặt mysql và dọn dẹp các gói cài đặt liên kết khác.

# sudo apt-get --yes purge mysql-server mysql-client mysql-common
# sudo apt-get --yes autoremove --purge
# sudo apt-get autoclean

Bước 4 : Xoá user và group mysql cùng directory home nếu có của user đó.

# sudo deluser --remove-home mysql
# sudo delgroup mysql

Bước 5 : xoá các file và thư mục liên quan MySQL còn sót lại

– Đây là một trong những phần quan trọng. Đó là không được để lại các file cấu hình hay thư mục liên quan đến dịch vụ MySQL cũ.
– Tốt nhất bạn nên xoá sạch các thư mục và file sau.

# sudo rm -rf /etc/apparmor.d/abstractions/mysql /etc/apparmor.d/cache/usr.sbin.mysqld /etc/mysql /var/lib/mysql /var/log/mysql* /var/log/upstart/mysql.log* /var/run/mysqld

 
Vậy là xong, lúc này bạn đã có thể cài đặt dịch vụ MySQL version mới.

Previous article[cPanel] Hướng dẫn tạo tài khoản email account cPanel bằng command-line
Next article[Apache] Fix lỗi Web Server Apache – No matching DirectoryIndex (index.html) found
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !