[Go] Chuyển đổi Int/String Slice sang kiểu dữ liệu String trong Golang

108

[Go] Convert Int/String Slice sang kiểu dữ liệu StringCuongquach.com | Trong bài viết này, chúng ta tìm hiểu cách chuyển đổi (convert) một int slice sang kiểu dữ liệu string và một string slice sang kiểu dữ liệu string.

convert-int-string-slice-to-string

1. Convert String Slice sang String

Chúng ta sẽ import module “strings” và sử dụng function strings.Join() để thực hiện hoạt động chuyển đổi từ String Slice sang String.

Output:

2. Convert Int Slice sang String

Đầu tiên chúng ta sẽ convert int sang string với strconv.Itoa() từ module “strconv” , rồi push các element mới vào một string slice mới. Kế đến vẫn như cũ chúng ta sẽ xài module “strings” và sử dụng function strings.Join() để thực hiện hoạt động chuyển đổi từ String Slice sang String.

Output:

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here