[Codeforces] 673A: Bear and Game

[Codeforces] 673A: Bear and GameCuongquach.com | Cùng mình tự học chút thuật toán và giải bài “673A: Bear and Game” trên Codeforces nào. Khả năng code của mình có hạn, nên mong nhận được những phản hồi cũng như những cách giải khác tốt hơn từ các bạn.

codeforces-problem-673A

Đề bài “673A: Bear and Game”

Các bạn vào link bài tập Codeforces 673A dưới để coi đầy đủ thông tin nhé.

Link: https://codeforces.com/problemset/problem/673/A

Input

The first line of the input contains one integer n (1 ≤ n ≤ 90) — the number of interesting minutes.

The second line contains n integers t1, t2, …, tn (1 ≤ t1 < t2 < … tn ≤ 90), given in the increasing order.

Output

Print the number of minutes Limak will watch the game

Example 1:

#input
3
7 20 88

#output
35

Example 2:

#input
9
16 20 30 40 50 60 70 80 90

#output
15

Ý tưởng của mình:

  • Mình loop các phần tử trong mảng thời gian interest.
  • Lấy giá trị phần tử hiện tại trừ đi giá trị trước đó, nếu lớn hơn 15 thì tức là nhân vật đã coi hơn 15 phút ngán ngẩm trong trận banh.
    => Lúc đó sẽ tính ra được số phút đã coi trong trận đấu và break loop.
  • Nếu giá trị không lớn hơn 15, thì nhảy tiếp đến các giá trị phần tử kế tiếp.
    + Nếu giá trị Index là 0 hoặc là cuối cùng, thì chốt được thời gian coi trận đấu không nhàm chán.

Link code github giải đề: https://github.com/cuongquach/cq-algo-challenges/blob/main/codeforces/673A/python/main.py

Submit bài giải trên Codeforces problem 637A nào:

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleVPC Reachability Analyzer – Dịch vụ hỗ trợ debug kết nối mạng AWS
Next articleVắn tắt sự kiện downtime dịch vụ chat Slack vào ngày 04/01/2021
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !