[ShellScript] Hướng dẫn xuất ra chuỗi chữ cái liền kề hoặc số liền kề trong Bash Shell

637

Khi lập trình bash shell trên Linux, bạn có nhu cầu cần in output thứ tự của 1 dãy số liền kề hoặc 1 dãy chữ cái liền kề thì bạn sẽ làm thế nào ? Ở đây mình sẽ bày 2 cách gồm :
– Sử dụng lệnh ‘seq
– Sử dụng cấu trúc ‘{..}

 
1. Sử dụng lệnh ‘seq’

– Mình sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể cho dễ hiểu luôn.
– Nhược điểm : lệnh ‘seq’ chỉ dùng để in số thôi, không in được kí tự chữ cái ra và cũng không in ngược chiều được.

+ In dãy số liền kề từ 1 đến 10

 
+ In dãy số cách nhau 1 số

 
2. Sử dụng cấu trúc ‘{..}’

– Đây là cấu trúc để thực thi, chứ không phải lệnh thực thi.
– Dùng in được cả số, cả chữ hoa lẫn chữ thường.
– In ngược chiều được.
– Hạn chế không in cách số được.

 
+ In dãy số liền kề từ 1 đến 10 (và ngược chiều in)

 
+ In dãy kí tự chữ cái liền kề (và ngược chiều in)

 
3. Trường hợp khác dùng với ‘{..}’

+ Vòng lặp ‘for’

 
+ Tạo folder/files

 
He, cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Nếu có bất kì vấn đề cần trao đổi thì comment dưới bài viết nhé.

LEAVE A REPLY