[Python] BàiTập 6: Nhập vào 1 số n, xuất ra dãy số định lý Pytago với a,b,c < n

725

Bài Tập Code Python Cơ Bản 6

Note :

– Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa hay, chưa tốt nhưng là kiến thức mình đang nghiên cứu thêm. Mong các bạn bỏ qua.

Đề bài Nhập vào 1 số n, xuất ra dãy số Pytago a^2 + b^2 = c^2 với a,b,c < n

Bài giải 1:

Bài giải 2:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here