[Python] Làm sao để chạy vòng lặp với kiểu dữ liệu dictionary trong Python

386

Một nội dung nhỏ xíu xiu trong lập trình cơ bản Python liên quan đến kiểu dữ liệu ‘dictionary’. Đó là làm thế nào để chạy vòng lặp với kiểu dữ liệu dictionary ?

Hai cách để chạy vòng lặp với kiểu dữ liệu dictionary trong Python

1. Loop giá trị key của một dictionary

– Để chạy vòng lặp thể hiện tất cả giá trị key của một dictionary ta sẽ chạy theo cú pháp đơn giản như sau .

 
Ví dụ 1, cú pháp Python 3.x
Code:

 
Output:

2. Vòng lặp giá trị key và value của một dictionary

– Ta sử dụng phương thức (method) ‘.items()‘ , phương thức này sẽ trả về cặp giá trị tuple (key, value) tương ứng để từng entry của dictionary.

Ví dụ 2, cú pháp Python 3.x
Code:

 
Output:

 
Như vậy bạn đã biết cách để chạy vòng lặp đối với kiểu dữ liệu dictionary trong Python rồi đấy.

LEAVE A REPLY