[Python] BàiTập 3 : Nhập số integer, kiểm tra số đó có phải số nguyên tố

2119

Bài Tập Code Python Cơ Bản 3

Note :

– Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa hay, chưa tốt nhưng là kiến thức mình đang nghiên cứu thêm. Mong các bạn bỏ qua.

Đề bài Nhập số input integer. Kiểm tra xem đó có phải số nguyên tố hay không ?

Bài giải: