Hướng dẫn sử dụng hàm max() List trên Python

Bài viết này là một mục lục nhỏ của nội dung liên quan đến tìm hiểu kiểu dữ liệu List trong Python. Với nội dung khái quát về các hàm được sử dụng với List, cụ thể ở đây là hàm max() list dùng để trích xuất giá trị số lớn nhất theo alphabet hoặc dữ liệu số.

Miêu tả

Hàm này sẽ giúp trả về dữ liệu có giá trị lớn nhất trong 1 list được cung cấp làm input.

Cấu trúc sử dụng hàm max() list

max(list)

Các thành phần

  • list : đây là một danh sách list bao gồm các giá trị cụ thể có thể là string, integer, list hoặc tupple. Các bạn cần lưu ý nếu có nhu cầu trích xuất số lớn nhất trong danh sách list số thì cần đảm bảo các giá trị trong list đó phải là kiểu dữ liệu integer hoặc float, không phải string nhé.

Ví dụ sử dụng hàm max() list

#!/usr/bin/python

list1 = ["123", 'xyz', 'zara', 'abc']
list2 = ["123", 'xyz', 'zara', 'zbra']
list3 = [456, 700, 200]

print "Max value element : ", max(list1)
print "Max value element : ", max(list2)
print "Max value element : ", max(list3)

 
Khi các bạn chạy chương trình code mẫu trên thì sẽ nhận được output ví dụ như sau.

Max value element : zara
Max value element : zbra
Max value element : 700

 
Lưu ý:
– Hàm max(list) không hoạt động như ý trên dạng dữ liệu nested list mà phải có những mẹo để xử lý khác.

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm max() với dữ liệu List để trả về kết quả dữ liệu giá trị lớn nhất theo alphabet hoặc dữ liệu số rồi nhé.

Previous articleHướng dẫn tạo RAM Disk tmpfs trên Linux
Next articleHướng dẫn cấu hình IP tĩnh trên CentOS 7
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !