Hướng dẫn sử dụng hàm max() List trên Python

1864

Bài viết này là một mục lục nhỏ của nội dung liên quan đến tìm hiểu kiểu dữ liệu List trong Python. Với nội dung khái quát về các hàm được sử dụng với List, cụ thể ở đây là hàm max() list dùng để trích xuất giá trị số lớn nhất theo alphabet hoặc dữ liệu số.

Miêu tả

Hàm này sẽ giúp trả về dữ liệu có giá trị lớn nhất trong 1 list được cung cấp làm input.

Cấu trúc sử dụng hàm max() list

Các thành phần

  • list : đây là một danh sách list bao gồm các giá trị cụ thể có thể là string, integer, list hoặc tupple. Các bạn cần lưu ý nếu có nhu cầu trích xuất số lớn nhất trong danh sách list số thì cần đảm bảo các giá trị trong list đó phải là kiểu dữ liệu integer hoặc float, không phải string nhé.

Ví dụ sử dụng hàm max() list

 
Khi các bạn chạy chương trình code mẫu trên thì sẽ nhận được output ví dụ như sau.

 
Lưu ý:
– Hàm max(list) không hoạt động như ý trên dạng dữ liệu nested list mà phải có những mẹo để xử lý khác.

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm max() với dữ liệu List để trả về kết quả dữ liệu giá trị lớn nhất theo alphabet hoặc dữ liệu số rồi nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here