[CCNAX] Tổng quan nội dung học CCNAX

Nội dung học chương trình “CCNAX” (Cisco Certified Network Associate v2 – 200-120) được đổi mới tên gọi và một số module học được cập nhật khác tí xiu so với các modules chương trình cũ là “CCNA”.  Dưới đây là thông tin các module khoá học CCNAX.

Series : Tự học CCNA – Tự học Mạng Máy Tính căn bản

1. Mô tả

 • Kì thi CCNA là kì thi cơ bản nhất trong các nội dung thi của Cisco. Nó là bước đệm đầu tiên trong việc đánh giá sự hiểu biết về mạng căn bản của kĩ sư mạng máy tính.
 • Kì thi CCNA (200-120) hay còn gọi là CCNAX là một trong các course thuộc phần thi Routing & Switching.
 • Kì thi CCNA version 2 kéo dài khoảng 1.5 giờ với khoảng 50-60 câu hỏi. Các câu hỏi sẽ trải rộng khắp tất cả các chủ đề thuộc phần mạng căn bản( mô hình TCP/IP, định tuyến(routing), chuyển mạch(switching), IP, …).

2. Nội dung

 • Mô hình OSI, TCP/IP.
 • Mạng cơ bản: 
  –  Tổng quan về mạng máy tính.
  –  Kiến trúc mạng LAN hiện đại, vai trò của Hub, Switch, Router trong mạng LAN, các khái niệm collision domain, broadcast domain.
  –  Cáp trong mạng máy tính: cáp trong LAN, cáp đấu nối WAN, cáp console.
 • Cấu trúc địa chỉ IP, chia subnet với VLSM, tóm tắt địa chỉ.
 • Cấu hình cơ bản trên Router, Switch.
 • Các giao thức Telnet, CDP, SSH, DHCP, ICMP, ARP.
 • Định tuyến trên router: Static route và RIPv2.
 • Wireless LAN:
  –  Tổng quan về wireless LAN.
  –  Bảo mật cho wireless LAN.
  –  Triển khai một wireless LAN.
 • LAN Switching
  –  Tìm hiểu và triển khai kỹ thuật VLAN.
  –  Kỹ thuật Trunking: các chuẩn trunking, đặc điểm hoạt động, cấu hình trunking giữa các switch, DTP,…
  –  VTP: các mode VTP, hoạt động của VTP, VTP pruning, cấu hình VTP.
  –  Định tuyến giữa các VLAN.
  –  Chống loop bằng giao thức Spanning Tree Protocol.
 • IP Routing
  –  Tổng quan về định tuyến.
  –  Giao thức định tuyến OSPF.
  –  Giao thức định tuyến EIGRP.
 •  IP Services
  –  Access – Control List.
  –  NAT (Network Address Translation).
  –  FHRP: HSRP, VRRP, GLBP.
  –  SNMP.
 • Bảo mật trên Router và Switch
  –  Bảo mật với Password.
  –  Bảo mật trên đường VTY: Telnet, SSH.
  –  Giới thiệu các phương pháp xác thực ngoài.
  –  Port – security.
  –  Sử dụng ACL.
 • Các công nghệ WAN
  –  Leased – line.
  –  Frame – relay.
  –  Metro Ethernet.
  –  Tổng quan về VPN (Virtual Private Network).
 • Phương pháp xử lý sự cố trên một mạng Routing and Switching.

(Nguồn: cisco.com, ntps.edu.vn)

Previous articleCoccoc Browser 42.0.2357.512
Next article[VPN] Hướng Dẫn Xây Dựng Hệ Thống OpenVPN
"Networking luôn có sức hấp dẫn và những điều mới mẻ riêng. Hãy cùng tôi chia sẻ những điều ấy" - Email: tuanmmt@gmail.com - Skype: tuanmmt . (Cộng Tác Viên mảng - Networking)