[Linux] Fix lỗi ‘libbz2.so.1.0: cannot open shared object file’ trên CentOS

Nếu bạn cài đặt một chương trình nào đấy trên CentOS 6/7 và nhận ngay 1 cái thông báo lỗi đùng đùng trên màn hình console như dưới :

error while loading shared libraries: libbz2.so.1.0: cannot open shared object file

 
thì bạn sẽ làm như thế nào để fix lỗi này ?

Hướng dẫn fix lỗi ‘libbz2.so.1.0: cannot open shared object file’

1. Cài đặt thư viện ‘bzip2’

Đầu tiên bạn cần đảm bảo gói chương trình thư viện ‘bzip2’ đã được cài đặt.

# yum install bzip2-devel -y

2. Link file lib binary ‘libbz2’

– Lúc này bạn cần tìm đúng thông tin file ‘libbz2.so.1*‘ mà bạn vừa cài đặt trên hệ thống qua ‘yum’ sau đó link file lib binary đó đến tên file ‘libbz2.so.1‘.

# find /usr/lib64/ -type f -name "libbz2.so.1*"
/usr/lib64/libbz2.so.1.0.6
# ln -s /usr/lib64/libbz2.so.1.0.6 libbz2.so.1.0

 
Như vậy là bạn có thể tiến hành cài đặt lại chương trình mà bạn bị gặp lỗi ‘libbz2.so.1.0: cannot open shared object file‘ như trên.

Previous article[Ebook] AWS for Admins, Dummies – Download PDF
Next article[Ebook] The Complete Reference C++ 4th Edition, Herbert Schildt – PDF
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !