[Linux] Fix lỗi ‘libbz2.so.1.0: cannot open shared object file’ trên CentOS

344

Nếu bạn cài đặt một chương trình nào đấy trên CentOS 6/7 và nhận ngay 1 cái thông báo lỗi đùng đùng trên màn hình console như dưới :

 
thì bạn sẽ làm như thế nào để fix lỗi này ?

Contents

Hướng dẫn fix lỗi ‘libbz2.so.1.0: cannot open shared object file’

1. Cài đặt thư viện ‘bzip2’

Đầu tiên bạn cần đảm bảo gói chương trình thư viện ‘bzip2’ đã được cài đặt.

2. Link file lib binary ‘libbz2’

– Lúc này bạn cần tìm đúng thông tin file ‘libbz2.so.1*‘ mà bạn vừa cài đặt trên hệ thống qua ‘yum’ sau đó link file lib binary đó đến tên file ‘libbz2.so.1‘.

 
Như vậy là bạn có thể tiến hành cài đặt lại chương trình mà bạn bị gặp lỗi ‘libbz2.so.1.0: cannot open shared object file‘ như trên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here