[Awk] Bài 1: Cài đặt chương trình AWK

Bài  1 : Cài đặt chương trình AWK

 

Thông thường mặc định thì chương trình AWK đã được cài sẵn trên các bản Linux phân phối khác nhau. Ta có thể dùng lệnh “which” để xác định sự tồn tại của đường dẫn chương trình AWK trong hệ thống có hay không.
Trong bài viết này tôi đề cập đến việc hệ thống của chúng ta thiếu mất chương trình AWK , thì chúng ta sẽ cài đặt chương trình này lại từ đầu.

Có 2 cách cài đặt chương trình :
1> Cài đặt thông qua chương trình quản lý phần mềm và cài đặt phần mềm
Các bản phân phối họ RedHat/Fedora/Centos

# yum install gawk
# which awk
usr/bin/awk

 

Các bản phân phối họ Debian/Ubuntu

# sudo apt-get install gawk

 

2> Cài đặt từ source code
AWK là một trong những dự án của GNU, nên source code của chương trình phần mềm AWK cũng được phép download miễn phí. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt biên dịch từ source code AWK.

# wget http://ftp.gnu.org/gnu/gawk/gawk-4.1.3.tar.gz
# tar xvf gawk-4.1.3.tar.gz
# cd gawk-4.1.3
# ./configure
# make
# make check
# make install

 

Cuối cùng chúng ta cũng đã biên dịch thành công bộ mã nguồn AWK tương thích với hệ thống. Lúc này ta sẽ kiểm tra xem AWK đã được cài đặt vào hệ thống chưa.

# which awk
/usr/bin/awk

Như vậy việc cài đặt chương trình AWK dùng để lập trình ngôn ngữ kịch bản đã hoàn tất.

Chúc các bạn thành công.

Previous article[Tool] Nikto – Công cụ dò tìm lỗi website cơ bản
Next articleBảo mật GRUB Boot Loader bằng mật khẩu trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !