[MacOS] Xoá cache trình duyệt Chrome trên MacOS bằng command line

Xoá cache trình duyệt Chrome trên MacOS bằng command line Trên hệ điều hành, mặc định trình duyệt Chrome sẽ chứa cache trình duyệt ở đường dẫn : Đôi khi cũng...

[DirectAdmin] Sửa lỗi “connection time out” khi truy cập File Manager DA

Sửa lỗi "connection time out" khi truy cập File Manager Direct Admin Panel Sẽ có tình huống xảy ra khi bạn truy cập vào phần Direct Admin File Manager và gặp...

[DirectAdmin] Danh sách đường dẫn file log trong DirectAdmin Panel

Danh sách đường dẫn file log trong DirectAdmin Panel Các file log đóng 1 vị trí khá quan trọng trong việc thu thập thông tin để sữa chửa lỗi vận...
apache-logo

[Apache] Lỗi “httpd: apr_sockaddr_info_get() failed” khi start dịch vụ Apache

Khi bạn cài đặt dịch vụ Web Server Apache hoặc cố khởi động dịch vụ Apache lên, sẽ có lúc bạn rơi vào tình huống gặp lỗi error thông...

[SSH] Cải thiện tốc độ login SSH vào Remote Server Linux

Cải thiện tốc độ login SSH vào Remote Server Linux Đôi khi chúng ta gặp tình huống là việc login ssh vào 1 server máy chủ tốn khá nhiều thời...

[SSH] Tiến trình SSH key hoạt động như thế nào ?

Tiến trình SSH key hoạt động như thế nào ? - SSH Key sử dụng cặp key dưới dạng mã hoá asymetric. Thông thường người dùng sẽ giữ private key,...

[Linux] Thay đổi editor mặc định của Linux terminal

Thay đổi editor mặc định của Linux terminal Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thành đổi trình editor mặc định trên Linux Terminal. Mặc định chúng ta...

[Python] BàiTập 7: Nhập 1 dãy số, xuất tổng các số lẻ, tổng số chẵn trong dãy

Bài Tập Code Python Cơ Bản 7 Note : - Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa...

[SecurityLinux] Sử dụng tool Lynis để audit và kiểm tra bảo mật Linux

Sử dụng tool Lynis để audit và kiểm tra bảo mật Linux Giới thiệu Trang chủ : https://cisofy.com/ Trang download : https://cisofy.com/download/lynis/ Danh sách các category : https://cisofy.com/lynis-controls/ Blog : http://linux-audit.com/ - Audit = Ai làm gì với dữ...