mysql-logo

[MySQL] Phân biệt sự khác nhau giữa tiến trình “mysqld” và “mysqld_safe” trên MySQL

1. "mysqld" , là gì ? mysqld, hay còn gọi là MySQL Server, là chương trình chính xử lý tất cả các hoạt động của dịch vụ MySQL Database và...
mysql-logo

[MySQL] Fix lỗi “mysqldump: Error: Can’t create/write to file /tmp/..”‏ trên dịch vụ MySQL

Chẳng là có hôm đang xử lý hệ thống với công việc export database của 1 con server nọ thì gặp phải thông báo lỗi này của "mysqldump" thì...
mysql-logo

[MySQL] Hướng dẫn cấu hình đăng nhập MySQL console không cần nhập user-pass

Thông thường thì nếu bạn muốn đăng nhập vào giao diện command-line (console) của dịch vụ MySQL bạn sẽ nhập trực tiếp thông tin user/pass trên command-line ssh terminal...
mysql-logo

[MySQL] Hướng dẫn cấu hình log “slow query” trên dịch vụ MySQL

Nhìn cái tiêu đề thôi là các bạn cũng có thể hiểu bài viết này đề cập đến việc cấu hình ghi lại thông tin log các truy vấn...
logo-directadmin

[DirectAdmin] Fix lỗi “RoundCube: Could not save new password. Can’t create socket connection to tcp://localhost:2222”

Khi bạn sử dụng hệ thống Direct Admin và bạn cố gắng thay đổi mật khẩu Email account (sử dụng Roundcube) thông qua phần thay đổi mật Roundcube plugin...

[Cs-Cart] Hướng dẫn cấu hình Email SMTP trên hệ thống Cs-Cart

Bài hướng dẫn này sẽ chỉ bạn cách cài đặt dịch vụ mail trên hệ thống Cs-Cart thông qua STMP (External SMTP Server). Đây là 1 tính năng tốt...
logo-directadmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn khôi phục lại quyền ownership và permission đối với file system hệ thống DA

Thông thường khi bạn chuyển 1 dữ liệu từ hệ thống khác về hệ thống server đang chạy DirectAdmin, thường là mã nguồn website của 1 user, hay Cơ...
linux-logo

[Linux] Tìm hiểu ý nghĩa các giá trị “atime”, “mtime” và “ctime” trên Linux

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một nội dung về hệ thống Linux, khá đơn giản nhưng chưa hẳn nhiều bạn mới bắt đầu học về Linux đã...

[OpenVPN] Cấu hình cho phép nhiều người dùng xài chung 1 certificate kết nối OpenVPN

Đối với hệ thống OpenVPN thì thông thường mình sẽ cấu hình một hệ thống mà mỗi người dùng sẽ chỉ có duy nhất 1 certificate (unique), do OpenVPN...