Sự kiện “SysCon 2018 – Hanoi” (28/07/2018-HN)

365

Sự kiện “SysCon 2018 – Hanoi” (28/07/2018-HN)

sự kiện syscon 2018

SysCon 2018 (SysAdmin Conference) là hội thảo chuyên môn được tổ chức dành riêng cho cộng đồng SysAdmin tại Hà Nội với mục tiêu trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về các vấn đề trong thực tiễn nhân ngày SysAdmin Quốc tế (27/07).
SysCon 2018 sẽ được đem tới người tham dự các nội dung dưới dạng bài chia sẻ chuyên đề cùng hoạt động hỏi đáp (Q&A) sau từng chuyên đề:

📂 Chuyên đề 1: Linux trace tools: Modern Swiss army knife for performance engineer
– đến từ anh Đàm Thanh Tùng (Trưởng phòng Infrastructure and Support tại Cốc Cốc)

📂 Chuyên đề 2: ClickHouse: fast and efficient way to keep and process statistical data
– đến từ anh Korchagin Pavel (chuyên viên quản trị hệ thống tại Cốc Cốc)

📂 Chuyên đề 3: Continuous Delivery in the container era
– đến từ anh Nguyễn Trung Dũng (chuyên viên quản trị hệ thống tại Cốc Cốc)

SysCon 2018 cũng rất vui lòng nhận thêm đăng ký chuyên đề của các diễn giả theo link sau: https://tinyurl.com/yc293ab4
Link Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1833789576666859/

(CốcCốc@SysCon2018):
Info: https://tinyurl.com/yc293ab4
Size: 80 people
Location: CoGo Co-working space, 4th floor, 1 Thai Ha, Hanoi
Access: (0775/-rwxrwxr-x) Uid: ( 0/ CocCoc) Gid: ( 1000/sysadmins)
Time: 2018-07-28 14:00:00.309911466 +0700

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here