[Mail] Kiểm tra sự tồn tại của 1 tài khoản email bằng command line

Kiểm tra sự tồn tại của 1 tài khoản email bằng command line Có bao giờ bạn muốn kiểm tra nhanh bằng tay trên giao diện command line của hệ...

[PHP] Fix lỗi PHP Fatal Error: Allowed Memory Size Exhausted

Fix lỗi PHP Fatal Error: Allowed Memory Size Exhausted Một trong những lỗi thường xuất hiện khi bạn chạy các mã nguồn website PHP đó là lỗi "PHP Fatal Error:...

[Linux] Tìm hiểu sử dụng chương trình lệnh “at”, “atq”, “atrm”, “batch” trên Linux

Tìm hiểu sử dụng chương trình lệnh at, atq, atrm, batch trên Linux Chúng ta sẽ tìm hiểu qua cách sử dụng của các chương trình lệnh at, atq, atrm,...

[Linux] Fix lỗi “There are unfinished transactions remaining” khi cài đặt chương trình bằng yum

Fix lỗi "There are unfinished transactions remaining" khi cài đặt chương trình bằng yum  Một ngày nọ khi bạn đang cài đặt một chương trình nào đấy hoặc update phần...

Netdata – Giải pháp giám sát trạng thái hệ thống host-based Linux System

Netdata – Giải pháp giám sát trạng thái hệ thống host-based Linux System Netdata là một giải pháp mã nguồn mở của tổ chức Firehol được thiết kế hoạt động...
logo-nginx

[Nginx] Cấu hình trang trạng thái Nginx – Nginx status page

Nginx status page, hay có thể gọi nôm na là trang url cung cấp thông tin về trạng thái hoạt động cơ bản của dịch vụ Nginx. Trang...

[VPN] Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Client trên CentOS/RHEL 7

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Client trên CentOS/RHEL 7 Chào các bạn, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt hoạt động OpenVPN dạng Client trên CentOS/RHEL 7. Mình...

[Zabbix] File systemd service cho Zabbix Agentd trên CentOS/RHEL 7

File systemd service cho Zabbix Agentd trên CentOS/RHEL 7 Nội dung của bài viết này chủ yếu là note lại nội dung của file systemd service dành cho dịch vụ client Zabbix...

[Zabbix] File systemd service cho Zabbix Server trên CentOS/RHEL 7

File systemd service cho Zabbix Server trên CentOS/RHEL 7 Nội dung của bài viết này chủ yếu là note lại nội dung của file systemd service dành cho dịch vụ...