[MacOS] Hiển thị/giấu đi các tập tin/thư mục ẩn (hidden file/folder)

Hiển thị/giấu đi các tập tin/thư mục ẩn (hidden file/folder) Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị các tập tin hay file ẩn (hidden file/folder)...

[MacOS] Lệnh liệt kê bảng định tuyến (routing table) trên MacOS

Lệnh liệt kê bảng định tuyến (routing table) trên MacOS Nếu bạn quen làm việc với giao diện command line trên Unix, Linux hay MacOS, bạn có nhu cầu cần xuất...

[Python] BàiTập 5 : Nhập mật khẩu, xem có hợp lệ không ?

Bài Tập Code Python Cơ Bản 5 Note : - Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa...

[Python] BàiTập 4 : Nhập số ‘n’, xuất ra ‘n’ số là số nguyên tố

Bài Tập Code Python Cơ Bản 4 Note : - Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có...

[Python] BàiTập 3 : Nhập số integer, kiểm tra số đó có phải số nguyên tố

Bài Tập Code Python Cơ Bản 3 Note : - Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể...

[Tool] Sử dụng WPScan để pentest site mã nguồn WordPress

Sử dụng WPScan để pentest site mã nguồn Wordpress Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt tool WPScan, một black box pentest tool dùng để thăm dò...

[Magento] “Fatal error: Class ‘Mage_Adminhtml_Controller_action’ not found”

Lỗi Magento "Fatal error: Class 'Mage_Adminhtml_Controller_action' not found" Do code của các module hay extension có một số file chức năng triệu gọi class PHP có tên : Class 'Mage_Adminhtml_Controller_action'...

[Python] BàiTập 2 : Nhập số integer, kiểm tra xem số chẵn hay lẻ

Bài Tập Code Python Cơ Bản 2 Note : - Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể...

[Python] BàiTập 1 : Nhập tên, năm sinh, xuất ra tuổi chính xác

Bài Tập Code Python Cơ Bản 1 Note : - Mình đang tự học Python, nên tự làm kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại....