[MongoDB] Gỡ bỏ dịch vụ MongoDB hoàn toàn trên Ubuntu

Gỡ bỏ dịch vụ MongoDB hoàn toàn trên Ubuntu Với bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn gỡ bỏ hoàn toàn dịch vụ MongoDB trên Ubuntu. MongoDB mặc định...

[Zabbix] Làm sao để biết phiên bản (version) Zabbix Server hiện tại ?

Làm sao để biết phiên bản Zabbix Server hiện tại ? Mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 câu lệnh đơn giản để có thể biết được phiên bản Zabbix...

[Linux] Tắt tính năng hỗ trợ IPv6 trên Linux CentOS

Tắt tính năng hỗ trợ IPv6 trên Linux Centos   Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn việc tắt tính năng hỗ trợ IPv6 trên Linux Centos.   Đầu tiên...

[Linux] Tiến trình đăng nhập hệ thống Linux diễn ra như thế nào ?

Tiến trình đăng nhập hệ thống Linux diễn ra như thế nào ?   Hôm nay, mình muốn giới thiệu các bạn bài viết về việc giải thích cho câu hỏi khá...

[OpenVZ] Đổi mật khẩu cho 1 OpenVZ container

Đổi mật khẩu cho 1 OpenVZ container Nếu một lúc nào đó bạn quên mật khẩu của user (giả sử user "root") nào đấy trong máy chủ ảo container do...

[Linux] Thay đổi giá trị Swappiness trên Linux

Thay đổi giá trị Swappiness trên Linux Swappiness là gì ? - Là một thông số tinh chỉnh của kernel Linux quy định hạn mức giá trị % so với...

[CSF] Lỗi *WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed,…

Khi cài đặt hay vận hành firewall CSF thì bạn có thể sẽ gặp log thông báo lỗi như sau : *WARNING* URLGET set to use LWP but perl module...

[DirectAdmin] Thông tin mật khẩu mặc định account Admin đăng nhập DA

Thông tin mật khẩu mặc định account Admin đăng nhập DA Khi bạn cài đặt xong hệ thống Direct Admin thì mặc định DA sẽ lưu thông tin user/password...

[cPanel] Hướng dẫn đổi mật khẩu user trong cPanel bằng Command Line

Hướng dẫn đổi mật khẩu user trong cPanel bằng Command Line Thông thường nếu chúng ta muốn đổi mật khẩu 1 user đăng nhập trong cPanel thì chúng ta có...