ssh-logo

[SSH] Sử dụng “ssh-copy-id” đẩy public key sang remote

Như các bạn đã biết khi chúng ta khởi tạo SSH key thì chúng ta cần copy nội dung file public key vào file $HOME/.ssh/authorized_keys của máy remote để...
linux-logo

[Linux] Tìm hiểu tính năng của file /etc/nologin trên Linux

File /etc/nologin chứa thông điệp sẽ được sử dụng để thông báo đến các user người dùng không thuộc nhóm super-user (tức là các user có quyền tối cao như...
linux-logo

[Linux] Thay đổi thuật toán băm lưu trữ mật khẩu /etc/shadow

Đến với bài viết này mình sẽ hướng dẫn việc thay đổi thuật toán sử dụng cho hoạt động băm (hash) thông tin mật khẩu chứa trong file /etc/shadow. Thuật...
logo linux distribution

Bảo mật GRUB Boot Loader bằng mật khẩu trên Linux

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tập trung đến vấn đề làm thế nào để bảo mật GRUB Boot Loader trên Linux ? Chúng ta sẽ bảo...

[Awk] Bài 1: Cài đặt chương trình AWK

Bài  1 : Cài đặt chương trình AWK   Thông thường mặc định thì chương trình AWK đã được cài sẵn trên các bản Linux phân phối khác nhau. Ta có...

[Tool] Nikto – Công cụ dò tìm lỗi website cơ bản

                  Nikto - Công cụ dò tìm lỗi website cơ bản Lưu ý : việc hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng được trình bày trong bài là...

[SSH] Đơn giản hoá việc sử dụng SSH trên Linux

  Hướng dẫn đơn giản hoá việc sử dụng SSH trên Linux. Thông thường chúng ta có thể tạo những shortcut rất tiện lợi để ssh đến một máy khác như...

5 Commands to Get Public IP using Linux Terminal

Public IP are used for communication between computers over internet. A computer running with public ip is accessible all over world using internet. So we can say that it...