[DirectAdmin] Lỗi “warning : saved filesize is less than uploaded filesize. check quota” trên DA

Lỗi "warning : saved filesize is less than uploaded filesize. check quota" trên Direct Admin Chào các bạn. Bài viết này sẽ nói đến 1 tình huống khi sử dụng DirectAdmin....
logo-nginx

[Nginx] Lỗi trắng trang website khi xài Nginx + FastCGI Caching

Chào các bạn . Trong bài viết này mình sẽ nói đến 1 vấn đề mà mình vừa mắc phải và cũng khá phổ biến đó là : lỗi trắng...

[CSF] Lỗi “Binary location for [HOST] [/usr/bin/host] in /etc/csf/csf.conf is either incorrect”

Lỗi "Binary location for in /etc/csf/csf.conf is either incorrect" Khi bạn khởi động chương trình tường lửa CSF, nếu bạn gặp thông báo lỗi sau :   Lỗi này xảy...

[MacOS] Xoá cache trình duyệt Chrome trên MacOS bằng command line

Xoá cache trình duyệt Chrome trên MacOS bằng command line Trên hệ điều hành, mặc định trình duyệt Chrome sẽ chứa cache trình duyệt ở đường dẫn : Đôi khi cũng...

[DirectAdmin] Sửa lỗi “connection time out” khi truy cập File Manager DA

Sửa lỗi "connection time out" khi truy cập File Manager Direct Admin Panel Sẽ có tình huống xảy ra khi bạn truy cập vào phần Direct Admin File Manager và gặp...

[DirectAdmin] Danh sách đường dẫn file log trong DirectAdmin Panel

Danh sách đường dẫn file log trong DirectAdmin Panel Các file log đóng 1 vị trí khá quan trọng trong việc thu thập thông tin để sữa chửa lỗi vận...
apache-logo

[Apache] Lỗi “httpd: apr_sockaddr_info_get() failed” khi start dịch vụ Apache

Khi bạn cài đặt dịch vụ Web Server Apache hoặc cố khởi động dịch vụ Apache lên, sẽ có lúc bạn rơi vào tình huống gặp lỗi error thông...

[SSH] Cải thiện tốc độ login SSH vào Remote Server Linux

Cải thiện tốc độ login SSH vào Remote Server Linux Đôi khi chúng ta gặp tình huống là việc login ssh vào 1 server máy chủ tốn khá nhiều thời...

[SSH] Tiến trình SSH key hoạt động như thế nào ?

Tiến trình SSH key hoạt động như thế nào ? - SSH Key sử dụng cặp key dưới dạng mã hoá asymetric. Thông thường người dùng sẽ giữ private key,...