[Linux] Tắt tính năng tự gửi mail khi thực thi crontab

Hướng dẫn tắt tính năng tự gửi mail khi thực thi crontab Khi hệ thống bạn có thiết lập các tác vụ tự động dưới sự điều khiển của dịch...

[VPN] Hướng Dẫn Xây Dựng Hệ Thống OpenVPN

Hướng Dẫn Xây Dựng Hệ Thống OpenVPN Hệ Điều Hành : Centos 6.6 minimal IP public         : 192.168.1.100   <1>. Kiểm tra sự hỗ trợ module TUN/TAP kernel...

[CCNAX] Tổng quan nội dung học CCNAX

Nội dung học chương trình "CCNAX" (Cisco Certified Network Associate v2 - 200-120) được đổi mới tên gọi và một số module học được cập nhật khác tí xiu...

[Linux] Cấu hình dịch vụ DNS client trên Linux

Cấu hình DNS client trên Linux Chúng ta biết là vai trò của DNS quan trọng trong việc phân giải tên miền tương ứng địa chỉ ip máy chủ để...

[Linux] Bảo mật dịch vụ “Cron” trong hệ thống máy chủ

Bảo mật dịch vụ "Cron" trong hệ thống Linux Cron là một dịch vụ giúp cho các quản trị viên Linux tự động hoá các tác vụ theo thời gian...
ssh-logo

[SSH] Chuyển đổi private key giữa OpenSSH và Putty

Putty là một trong những ứng dụng nhỏ gọn trên hệ điều hành Windows (Linux cũng có ở môi trường đồ hoạ) và phổ biến nhất cho việc kết...

Tuanmmt & Network

Tuấn là quản trị viên mạng sẽ đảm nhận nội dung liên quan đến kiến thức Networking nơi mà mọi người có thể cùng chia sẻ những trải nghiệm...
ssh-logo

[SSH] Sử dụng “ssh-copy-id” đẩy public key sang remote

Như các bạn đã biết khi chúng ta khởi tạo SSH key thì chúng ta cần copy nội dung file public key vào file $HOME/.ssh/authorized_keys của máy remote để...
linux-logo

[Linux] Tìm hiểu tính năng của file /etc/nologin trên Linux

File /etc/nologin chứa thông điệp sẽ được sử dụng để thông báo đến các user người dùng không thuộc nhóm super-user (tức là các user có quyền tối cao như...