apache-logo

[Apache] Lỗi “httpd: apr_sockaddr_info_get() failed” khi start dịch vụ Apache

Khi bạn cài đặt dịch vụ Web Server Apache hoặc cố khởi động dịch vụ Apache lên, sẽ có lúc bạn rơi vào tình huống gặp lỗi error thông...

[SSH] Cải thiện tốc độ login SSH vào Remote Server Linux

Cải thiện tốc độ login SSH vào Remote Server Linux Đôi khi chúng ta gặp tình huống là việc login ssh vào 1 server máy chủ tốn khá nhiều thời...

[SSH] Tiến trình SSH key hoạt động như thế nào ?

Tiến trình SSH key hoạt động như thế nào ? - SSH Key sử dụng cặp key dưới dạng mã hoá asymetric. Thông thường người dùng sẽ giữ private key,...

[Linux] Thay đổi editor mặc định của Linux terminal

Thay đổi editor mặc định của Linux terminal Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thành đổi trình editor mặc định trên Linux Terminal. Mặc định chúng ta...

[Python] BàiTập 7: Nhập 1 dãy số, xuất tổng các số lẻ, tổng số chẵn trong dãy

Bài Tập Code Python Cơ Bản 7 Note : - Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa...

[SecurityLinux] Sử dụng tool Lynis để audit và kiểm tra bảo mật Linux

Sử dụng tool Lynis để audit và kiểm tra bảo mật Linux Giới thiệu Trang chủ : https://cisofy.com/ Trang download : https://cisofy.com/download/lynis/ Danh sách các category : https://cisofy.com/lynis-controls/ Blog : http://linux-audit.com/ - Audit = Ai làm gì với dữ...

[Python] BàiTập 6: Nhập vào 1 số n, xuất ra dãy số định lý Pytago với a,b,c < n

Bài Tập Code Python Cơ Bản 6 Note : - Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể...

[MySQL] Lệnh khởi tạo database với Character Set là UTF8

Lệnh khởi tạo database với Character Set là UTF8 Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh khởi tạo database với việc set thông số "Character set"...

[MacOS] Hiển thị/giấu đi các tập tin/thư mục ẩn (hidden file/folder)

Hiển thị/giấu đi các tập tin/thư mục ẩn (hidden file/folder) Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị các tập tin hay file ẩn (hidden file/folder)...