[Linux] Thay đổi editor mặc định của Linux terminal

Thay đổi editor mặc định của Linux terminal Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thành đổi trình editor mặc định trên Linux Terminal. Mặc định chúng ta...

[Python] BàiTập 7: Nhập 1 dãy số, xuất tổng các số lẻ, tổng số chẵn trong dãy

Bài Tập Code Python Cơ Bản 7 Note : - Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa...

[SecurityLinux] Sử dụng tool Lynis để audit và kiểm tra bảo mật Linux

Sử dụng tool Lynis để audit và kiểm tra bảo mật Linux Giới thiệu Trang chủ : https://cisofy.com/ Trang download : https://cisofy.com/download/lynis/ Danh sách các category : https://cisofy.com/lynis-controls/ Blog : http://linux-audit.com/ - Audit = Ai làm gì với dữ...

[Python] BàiTập 6: Nhập vào 1 số n, xuất ra dãy số định lý Pytago với a,b,c < n

Bài Tập Code Python Cơ Bản 6 Note : - Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể...

[MySQL] Lệnh khởi tạo database với Character Set là UTF8

Lệnh khởi tạo database với Character Set là UTF8 Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh khởi tạo database với việc set thông số "Character set"...

[MacOS] Hiển thị/giấu đi các tập tin/thư mục ẩn (hidden file/folder)

Hiển thị/giấu đi các tập tin/thư mục ẩn (hidden file/folder) Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị các tập tin hay file ẩn (hidden file/folder)...

[MacOS] Lệnh liệt kê bảng định tuyến (routing table) trên MacOS

Lệnh liệt kê bảng định tuyến (routing table) trên MacOS Nếu bạn quen làm việc với giao diện command line trên Unix, Linux hay MacOS, bạn có nhu cầu cần xuất...

[Python] BàiTập 5 : Nhập mật khẩu, xem có hợp lệ không ?

Bài Tập Code Python Cơ Bản 5 Note : - Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa...

[Python] BàiTập 4 : Nhập số ‘n’, xuất ra ‘n’ số là số nguyên tố

Bài Tập Code Python Cơ Bản 4 Note : - Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có...