Ebook English Phrasal Verbs in Use Intermediate & Advanced (PDF)

4147

Ebook English Phrasal Verbs in Use Intermediate & Advanced (PDF) – Cuongquach.comCụm động từ (phrasal verbs) là một trong những cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Khi bạn muốn nâng cao trình độ Tiếng Anh của cá nhân bản thân mình lên thì bạn không thể không học về “Phrasal Verbs” và “Collocation“. Vì vậy đừng ngại download Ebook English Phrasal Verbs in Use Intermediate & Advanced tại Cuongquach.com .

english-phrasal-verbs-in-use-intermediate-advanced-pdf

Thông tin chung về ebook “English Phrasal Verbs in Use Intermediate & Advanced”

Tên sách English Phrasal Verbs in Use Intermediate & Advanced
Tác giả : Michael McCarthy, Felicity O’Dell
Số ebook : 1 (210p) & 1 (189p)
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : English
Đăng tại: https://cuongquach.com/it/

Giới thiệu ebook “English Phrasal Verbs in Use Intermediate & Advanced”

+ English Phrasal Verbs in Use
Phrasal Verbs in Use
là đầu sách tham khảo và thực hành toàn diện phù hợp cho học sinh từ trình độ trung cấp tốt trở đi. Hơn 1000 động từ phrasal hữu ích và thường xuyên nhất được giải thích rõ ràng và thực hành trong bối cảnh điển hình. Tài liệu được thiết kế để tự học, cũng như sử dụng trong lớp và có khóa trả lời thân thiện với học sinh.

Mục lục ebook “English Phrasal Verbs in Use Intermediate & Advanced”

+ Table of content “English Phrasal Verbs in Use Intermediate”
1 Phrasal verbs: the basics
2 Common verbs used in phrasal verbs and what they mean
3 The second word in the phrasal verb (the particles)
4 Nouns and adjectives based on phrasal verbs
5 Metaphor and register
6 Come
7 Get
8 Go
9 Look
10 Make
11 Put
12 Take
13 Up
14 Out
15 Off
16 On and in
17 Down and over
18 Around and about
19 For and with
20 Through and back
21 Into and away
22 Time: spending time
23 Time: passing of time
24 Location
25 Cause and effect
26 Change
27 Success and failure
28 Starting and finishing
29 Actions and movement
30 Destroying and reacting to destruction
31 Communication
32 Describing people and places
33 Describing public events
34 Describing situations
35 Giving and getting information
36 Solving problems
37 Decisions and plans
38 Disagreeing
39 Persuading
40 Praising and criticising
41 Exclamations and warnings
43 Student life
44 Reading and writing
45 Work: 46 Having a lot of work
47 Money: salaries, bills, payments
48 Money: buying and selling
49 Business
50 Telephoning
52 Relationships
53 Relationships: problems
54 Secrets and conversations
55 Stages through life
56 Health
57 Sport
58 Homes and daily routines
59 Socialising
60 Food and drink
62 Travel
63 Driving
64 Technology
65 Computers
66 News
67 Crime
68 Power and authority
69 Phrasal verbs in America and Australian English
70 New phrasal verbs

+ Table of content “English Phrasal Verbs in Use Advanced”
1. Phrasals verbs: what are they and how they are used ?
2. Grammar of phrasal verbs
3. Phrasal nouns
4. Phrasal adjectives
5. Collocation and phrasal verbs
..
..
..
56. Come
57. Get
58. Go
59. Keep
60. Take

Link download ebook “English Phrasal Verbs in Use Intermediate & Advanced”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/it/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here