Ebook English Collocations in Use Advanced & Intermediate (PDF)

3219

Ebook English Collocations in Use Advanced & Intermediate (PDF) – Cuongquach.com | Bạn muốn nói chuyện tiếng anh như người bản địa hay vượt qua các kì thi Speaking Tiếng Anh một cách lưu loát và hay ho. Vậy thì bạn không thể bỏ qua các chủ đề “collocations” trong Tiếng Anh. Collocations là gì? Nói đơn giản đó là những cụm từ thường đi với nhau và khi bạn dùng đúng những cụm này thì cách diễn đạt sẽ tự nhiên, gần với người bản ngữ hơn và giúp bạn đạt điểm trong các cuộc thi Tiếng anh cao hơn.. Vì vậy đừng ngại download Ebook English Collocations in Use Advanced & Intermediate tại Cuongquach.com .

ebook-english-collocations-in-use-intermediate-advanced-pdf

Thông tin chung về ebook “English Collocations in Use Advanced & Intermediate”

Tên sách : English Collocations in Use Advanced & Intermediate (PDF)
Tác giả : Michael McCarthy, Felicity O’Dell
Số ebook : 1 (192p) & 1 (157p)
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : English
Đăng tại: https://cuongquach.com/it/

Giới thiệu ebook “English Collocations in Use Advanced & Intermediate”

+ English Collocations in Use
Cuốn sách “English Collocations in Use Intermediate” này trình bày và thực hành hàng trăm collocations trong các bối cảnh điển hình và lý tưởng cho các sinh viên cấp trung cấp trở lên muốn đưa tiếng Anh của họ lên cấp độ tiếp theo. Một kiến thức tốt về collocations (kết hợp từ điển hình) là điều cần thiết cho tiếng Anh lưu loát và tự nhiên. Sử dụng collocations sẽ cải thiện phong cách viết và nói tiếng Anh của bạn, và kiến thức về collocations thường được kiểm tra trong các kỳ thi như Cambridge FCE, CAE, CPE và IELTS. Học cách kết hợp từ đúng cũng sẽ giúp bạn tránh được các lỗi phổ biến của người học. Hai cuốn sách được Cambridge International Corpus khuyến nghị học tập và họ đảm bảo rằng các collocations được dạy là thường xuyên và hữu ích nhất cho học sinh ở mỗi cấp độ. 

Mục lục ebook “English Collocations in Use Advanced & Intermediate”

+ Table of content “English Collocations in Use Intermediate”
1 What is a collocation?
2 Finding, recording and learning collocations
3 Using your dictionary
4 Types of collocation
5 Register
7 Everyday verbs 1
8 Everyday verbs 2
9 Everyday verbs 3
11 Synonyms and confusable words 2
12 Metaphor
14 Travel
15 Countryside
16 Towns
18 People – physical appearance
19 Family
20 Relationships
21 Feelings and mental states
23 Eating and drinking
24 Films and books
25 Music
26 Sport
27 Health and illness
29 Study and learning
30 Work
31 Business
32 Academic writing 1
33 Academic writing 2
35 Crime
36 News
37 Money
38 War and peace
39 Global problems
41 Sound
42 Distance and size
43 Light and brightness
44 Texture
45 Taste and smell
46 Number and quantity
47 Movement and speed
48 Change
49 Ways of speaking
50 Ways of walking
52 Talking about success and failure
53 Talking about cause and effect
54 Remembering and sensing
55 Agreeing and disagreeing
56 Talking about beliefs and opinions
57 Deciding and choosing
58 Claiming and denying
59 Liking and disliking
60 Praising and criticising

+ Table of content “English Collocations in Use Advanced”
1 Introducing collocations
2 Strong, fixed and weak collocations
3 Grammatical categories of collocation
4 Using your dictionary and other resources
5 Finding and working on collocations in texts
6 Register
7 Metaphor
8 Intensifying and softening adverbs
9 Make and verbs that mean make
10 Communicating
11 Collocations with phrasal verbs
12 Working life
13 New employment
14 Thoughts and ideas
15 Business reports
16 Customer services
17 Student life gifted
18 Writing essays, assignments and reports
19 Social life
20 Talking55 Comparing and contrasting
56 Making an effort
57 Social English
58 Discussing issues
59 Negative situations and feelings
60 Positive situations and feelings

Link download free ebook “English Collocations in Use Advanced & Intermediate”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/it/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here