Ebook Barron’s Writing for the IELTS (PDF)

2822

Ebook Barron’s Writing for the IELTS (PDF) | Cuốn Barron’s writing for the IELTS cung cấp cho các bạn đang tự học tại nhà những kỹ năng cần thiết về IELTS writing. Để bạn tự nâng trình kỹ năng viết của bản thân tốt nhất. Cuốn sách sẽ giúp bạn những gì:

➤ Tìm hiểu chi tiết về đề thi IELTS writing task 1 và task 2
➤ Hướng dẫn cách viết bài từng dạng Task 1 biểu đồ, bản đồ, chu trình… chuẩn xác nhất.
➤ Học cách viết bài luận dạng Task Achievement/Task Response theo lộ trình: kế hoạch, viết và xem lại
➤ Xây dựng triển khai ý tưởng logic, có liên kết chặt chẽ trong bài task 2. Tạo cho bạn lối viết mạch lạc, đi đúng hướng vào yêu cầu bài viết đưa ra.
➤ Trong chuyên mục ngữ pháp bạn sẽ được Cung cấp các cấu trúc câu quan trọng các bạn nên dùng trong bài thi viết để đạt điểm tốt. Thực hành, rèn luyện cấu trúc câu nào vào bài viết cho thực sự nhuần nhuyễn và tự tin khi áp dụng với những đề thi khác nhau..

Vì vậy đừng ngại download Ebook Barron’s Writing for the IELTS (PDF)  tại Cuongquach.com .

ebook writing for the ielts ebook

Thông tin chung về ebook “Barron’s Writing for the IELTS”

Tên tài liệu Barron’s Writing for the IELTS
Tác giả : Dr. Lin Lougheed
Số trang : 314
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : English/IELTS/Writting

Giới thiệu mục lục ebook “Barron’s Writing for the IELTS”

1 Task Achievement/Task Response 5
Academic Writing Task 1: Charts, Graphs, Tables 5
Step 1: Plan 6
Address the Task 6
Determine the Topic 9
Make Notes About Comparisons 12
Make Notes About Details 15
Step 2: Write 19
Write the Introduction 19
Write the Paragraphs 26
Write the Conclusion 32
Step 3: Revise 33
Use the Revision Checklist 33
Academic Writing Task 1: Process Diagrams 47
Step 1: Plan 47
Address the Task 47
Determine the Topic 50
Make Notes About Details 52
Step 2: Write 56
Write the Introduction 56
Write the Body of the Essay 61
Step 3: Revise 67
Use the Revision Checklist 67
General Training Writing Task 1: Letter 80
Step 1: Plan 80
Address the Task 80
Determine the Topic 83
Make Notes About Main Ideas 84
Make Notes About Details 89
Step 2: Write 93
Write the Greeting 93
Write the Introduction 95
Write the Paragraphs 101
Write the Conclusion 103
Write the Signature 106
Step 3: Revise 107
Use the Revision Checklist 107
Academic/General Training Writing Task 2: Personal Opinion 121
Step 1: Plan 121
Address the Task 121
Write a Thesis Statement. 122
Make Notes About Main Ideas and Supporting Details 128
Step 2: Write 136
Write the Introduction 136
Write the Paragraphs 141
Write the Conclusion 144
Step 3: Revise 148
Use the Revision Checklist 148

2 Coherence and Coheslon 161
Paragraphing 161
Pronouns 164
Transition Words and Phrases 166

3 Lexical Resource 181
Word Families 181
Synonyms 187
Spelling 189

4 Grammatical Range and Accuracy 195
Articles 195
Subject-Verb Agreement 197
Real Future Conditionals 200
Unreal Conditionals 201
Adjective Clauses with Subject Relative Pronouns 203
Adjective Clauses with Object Relative Pronouns 205
Active and Passive Voice 207
Parallel Structure 209
Sentence Types 213
Punctuation 218

Link download ebook “Barron’s Writing for the IELTS”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here