Ebook Linux All-in-one for Dummies 5th Edition PDF

844

Ebook Linux All-in-one for Dummies 5th Edition PDF, là một tài liệu Tiếng Anh có nội dung về tự học quản trị hệ thống Linux căn bản. Cuốn sách bao quát khá kĩ về nhiều chủ đề về Linux căn bản cùng vài dịch vụ phổ biến ( không nhiều về dịch vụ cho lắm). Là một tài liệu hấp dẫn để bạn tiếp cận khi chuẩn bị thi chứng chỉ Linux cấp độ cơ bản. Vậy còn chờ gì mà không download ebook Linux này tại “Cuongquach.com“.

ebook linux all-in-one for dummies 5th pdf

Thông tin chung về ebook “Linux All-in-one for Dummies 5th Edition PDF”

Tên tài liệu : Ebook Linux All-in-one for Dummies 5th Edition PDF
Tác giả :Emmett Dulaney
Số trang : 579
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : SystemAdmin/Linux

Giới thiệu mục lục ebook “Linux All-in-one for Dummies 5th Edition PDF”

Book I: Getting Started with Linux 7
Chapter 1: Introducing Linux 9
Chapter 2: Installing Linux 29
Chapter 3: Troubleshooting and Configuring Linux 37
Chapter 4: Trying Out Linux 57
Book II: Linux Desktops 67
Chapter 1: GNOME, Unity, Cinnamon, and MATE 69
Chapter 2: The KDE Desktop 79
Chapter 3: Commanding the Shell89
Chapter 4: Navigating the Linux File System 109
Chapter 5: Introducing Linux Applications 127
Chapter 6: Using Text Editors 139
Book III: Networking 151
Chapter 1: Connecting to the Internet 153
Chapter 2: Setting Up a Local Area Network 167
Chapter 3: Going Wireless 179
Chapter 4: Managing the Network 189
Book IV: The Internet 203
Chapter 1: Browsing the Web 205
Chapter 2: Reading Newsgroups and RSS Feeds 217
Chapter 3: Using FTP 231
Chapter 4: Hosting Internet Services 241
Chapter 5: Managing Mail and News Servers 257
Chapter 6: Managing DNS 279
Book V: Administration 299
Chapter 1: Introducing Basic System Administration 301
Chapter 2: Managing Users and Groups 337
Chapter 3: Managing File Systems 351
Chapter 4: Working with Samba and NFS 373
Book VI: Security 381
Chapter 1: Introducing Linux Security 383
Chapter 2: Securing Linux 399
Chapter 3: Computer Security Audits and Vulnerability Testing Types 429
Book VII: Scripting 443
Chapter 1: Introductory Shell Scripting 445
Chapter 2: Advanced Shell Scripting 457
Chapter 3: Programming in Linux 465
Book VIII: Linux Certification 489
Chapter 1: Studying for the Linux Essentials Certification Exam 491
Chapter 2: Studying for the CompTIA Linux+ Powered by LPI Certification Exams 501
Chapter 3: Other Linux Certifications517
Index 519

Link download free ebook “Linux All-in-one for Dummies 5th Edition PDF”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)