Ebook Continuous Delivery – Reliable Software Releases Through Build, Test And Deployment Automation (PDF)

330

Ebook Continuous Delivery – Reliable Software Releases Through Build, Test And Deployment Automation (PDF) | Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu cách xây dựng quy trình tự động hoá các hoạt động tích hợp, kiểm tra, triển khai sản phẩm,… Xây dựng pipeline cho các team và các cấp độ. Cải thiện hiệu suất giữa các team lập trình, tester,…

Vì vậy đừng ngại download Ebook Continuous Delivery – Reliable Software Releases Through Build, Test And Deployment Automation (PDF) tại Cuongquach.com .

ebook continuous delivery

Thông tin chung về ebook “Continuous Delivery – Reliable Software Releases Through Build, Test And Deployment Automation (PDF)”

Tên tài liệu Continuous Delivery – Reliable Software Releases Through Build, Test And Deployment Automation (PDF)
Tác giả : Jez Humble & David Farley
Số trang : 497
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : SystemAdmin/Linux/DevOps

Giới thiệu mục lục ebook “Continuous Delivery – Reliable Software Releases Through Build, Test And Deployment Automation (PDF)”

TABLE OF CONTENTS

Part I: Foundations
Chapter 1. The Problem of Delivering Software
Chapter 2. Configuration Management
Chapter 3. Continuous Integration
Chapter 4. Implementing a Testing Strategy
Part II: The Deployment Pipeline
Chapter 5. Anatomy of the Deployment Pipeline
Chapter 6. Build and Deployment Scripting
Chapter 7. The Commit Stage
Chapter 8. Automated Acceptance Testing
Chapter 9. Testing Nonfunctional Requirements
Chapter 10. Deploying and Releasing Applications
Part III: The Delivery Ecosystem
Chapter 11. Managing Infrastructure and Environments
Chapter 12. Managing Data
Chapter 13. Managing Components and Dependencies
Chapter 14. Advanced Version Control
Chapter 15. Managing Continuous Delivery

Link download free ebook “Continuous Delivery – Reliable Software Releases Through Build, Test And Deployment Automation (PDF)”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/