Ebook CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide (PDF)

723

Ebook CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide (PDF) | Cuốn sách này được thiết kế để giúp bạn chuẩn bị cho kì thi Cisco CCNA Wireless 200-355 WIFUND (Thực hiện các bài kiểm tra cơ bản về Mạng không dây của Cisco). Để đạt được chuyên môn CCNA Wireless, trước tiên bạn phải vượt qua CCENT, CCNA.

Vì vậy đừng ngại download ebook CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide (PDF) tại Cuongquach.com .

ebook ccna wireless 200-355

Thông tin chung về ebook “CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide”

Tên tài liệu CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide
Tác giả : David Hucaby
Số trang : 608
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Networking/CCNA/Wireless

Giới thiệu mục lục ebook “CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide”

TABLE OF CONTENTS

Chapter 1: RF Signals and Modulation 3
Chapter 2: RF Standards 37
Chapter 3: RF Signals in the Real World 71
Chapter 4: Understanding Antennas 91
Chapter 5: Wireless LAN Topologies 111
Chapter 6: Understanding 802.11 Frame Types 129
Chapter 7: Planning Coverage with Wireless APs 153
Chapter 8: Understanding Cisco Wireless Architectures 183
Chapter 9: Implementing Autonomous and Cloud Deployments 211
Chapter 10: Implementing Controller-based Deployments 231
Chapter 11: Understanding Controller Discovery 265
Chapter 12: Understanding Roaming 281
Chapter 13: Understanding RRM 305
Chapter 14: Wireless Security Fundamentals 327
Chapter 15: Configuring a WLAN 353
Chapter 16: Implementing a Wireless Guest Network 371
Chapter 17: Configuring Client Connectivity 385
Chapter 18: Managing Cisco Wireless Networks 409
Chapter 19: Dealing with Wireless Interference 429
Chapter 20: Troubleshooting WLAN Connectivity 449
Chapter 21: Final Review 475

Link download free ebook “CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/